Pozvánky na akce

13.-15. 5. 2014 - KONFERENCE - ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

 

Hvězdárna v Úpici společně s celou řadou spolupořadatelských organizací pořádá ve dnech 13. - 15. května 2014 již 35. konferenci Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Jsou srdečně zváni nejen zájemci o projevy sluneční aktivity, ale také o širší vztahy a interakci člověka a společnosti v přirozeném či umělém pozemském či kosmickém prostředí.
 

7. 12. 2013 - FOTOGRAFICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ - WORKSHOP

 

Výjimečnou akci zaměřenou na fotografování v moderní době digitálních fotoaparátů připravila Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. společně s přeshraniční partnerskou Krajskou hvězdárnou v Žiline v rámci přeshraničního projektu Se Sluncem společně. Touto akcí vyvrcholí fotografická soutěž s podtitulem Společně se Slunce, která byla zaměřena především na Slunce jako objekt vědeckého a odborného zájmu, ale především jako na hlavní zdroj světla, se kterým fotografové pracují.

 

8.-10. 11. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III - SLUNEČNÍ AKTIVITA

Poslední z trojice speciálních workshopů v rámci projektu přeshraniční spolupráce Se Sluncem společně se uskuteční ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 v prostorách specializované učebny a Vzdělávacího a výukového centra Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Po teoretické stránce bude zaměřen na Slunce jako hvězdu a sluneční aktivitu. Pozváni přijali zkušení pracovníci Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově.

 

4.-6. 10. 2013 - 1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE

 

Pracovní setkání pozorovatelů Slunce a zájemců nejen o sluneční fyziku pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině v rámci projektu Se Sluncem společně. Kromě přednášek předních slovenských i český odborníků i pozorovatelů Slunce, bude dostatek prostoru také pro výměnu zkušeností a navazování spolupráce na nejrůznějších úrovních.

 

20.-22. 9. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II - SLUNEČNÍ FYZIKA

 

Projekt Se Sluncem společně úspěšně pokračuje další z plánovaných akcí. V pořadí již druhý workshop zaměřený jak na teoretické, tak především na praktické záležitosti pozorování Slunce a sluneční fyziky. Tentokrát uvítáme dva odborníky. První z nich je Dr. Július Koza z Astornomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici a Dr. Pavel Cagaš, specialista na CCD techniku.

 

28.-30. 6. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I - FYZIKA PLAZMATU

 

První ze tří plánovaných workshopů určených především studentům středních a vysokých škol, případně zájemcům z nejvyšších ročníků škol základních a dalším zájemcům o pozorování projevů sluneční aktivity, sluneční fyziku a praktickou pozorovatelskou práci.

Wokrshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině v rámci projektu Se Sluncem společně.

 

21.-22. 6. 2013 - STUDIJNÍ A MOTIVAČNÍ CESTA

 

Zajímavá studijní cesta spojená s malými semináři věnovanými energetickému využití sluneční energie, ale také pozorování projevů sluneční aktivity a jeho využití ve vzdělávací činnosti v rámci škol i mimoškolní činnosti. Navštívíme obec Rusava, která dlouhodobě a intenzivně využívá sluneční energii a seznámíme se s novým Výukovým a v zdělávacím centrem na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Ke studijní cestě bude možné přistoupit jak na české straně, tak na Slovensku.

24. 5. 2013 - FESTIVAL SLUNCE

 

Zajímavá akce určená nejen žákům základních škol a studentům škol středních, ale především široké veřejnosti, rodinám s dětmi apod. Zajímavý pohled na naši nejbližší hvězdu Slunce nejen jako na objekt astronomických pozorování a astrofyziky, ale také je na potenciální zdroj energie.

Akci pořádá Krajská hvězdárna v Žilině v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých a koná se v prostorách areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

14.-16. 5. 2013 KONFERENCE - ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

 

Hvězdárna v Úpici pořádá již 34. ročník tradiční odborné konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí zaměřené na Slunce, projevy sluneční aktivity, její vlivy na parametry meziplanetárního prostoru, na okolí Země, na biosféru i na samotného člověka.

Konference se koná v malebném a poklidném městečku Úpice, v prostorá Městského kulturního střediska v Úpici.

 

5.-7. 4. 2013 - SLNKO V NAŠICH SLUŽBÁCH

 

Workshop určený pre pracovníkov hvezdární, pedagogickým pracovníkom, študentom, zameraný na Slnko ako hviezdu, jeho zloženie, fyziku, vzťahy Slnko - Zem, kozmické počasie, využívanie slnečnej energie, alternatívne zdroje energie. V rámci workshopu sa uskutoční exkurzia na miesta s praktickým využitím slnečnej energie či jej produktov (biomasa, energia okolia apod.).

Akce se koná v hotelu Marlene v Oščadnici.
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.