Pro aktivní pozorovatele

Rozcestník pro pozorovatele Slunce a zpracovatele pozorování

Při pozorování projevů sluneční aktivity je většinou vhodné či dokonce nezbytné jednak monitorovat sluneční aktivitu v čase minulém, současném případně mít představu co odborníci předpokládají. Kromě toho je při pozorování potřeba aktivních oblastí na Slunci přesně označit mezinárodními čísly (NOAA), udržovat přehled v archivech, časových údajích a celé řadě dalších informací.

Aktuální přehled sluneční aktivity najdete v sekci Slunce aktuálně.

Na této stránce najdete odkazy na webové stránky se kterými pracujeme a které používáme zejména při zpracování dat, jejich kontrole či jejich předběžné interpretaci. Uvedené odkazy jsou postupně doplňovány, upravovány a aktualizovány. Pokud pracujete s jinými zdroji a máte pocit, že jsou vhodné, použitelné a dobré, neváhejte a poraďte nám. Pokud se bude jednat o relevantní odkazy, rádi je doplníme.

Děkujeme za spolupráci!

------------------

AKTUALIZACE DATABÁZE

Rychlé odkazy

  1. Výpočet slunečních efemerid
  2. Základní přehledy sluneční aktivity
  3. Celkové snímky chromosféry v H-alfa
  4. Snímky a zákresy protuberancí
  5. Archivy měření a pozorování
  6. Magnetická pole na Slunci
  7. Koróna
  8. Kresby sluneční fotosféry
  9. Archivy slunečních pozorování - Česká republika

 

Výpočet slunečních efemerid

Jednoduchá utilita pro výpočet základních efemerid Slunce k zadanému datu a času. Na stránkách Kanzelhöhe Observatory.

 

Základní přehledy sluneční aktivity

Stránky SolarMonitor.org obsahují data o aktivních oblastech na Slunci a sluneční aktivitě jak téměř v reálném čase, tak archivní informace se snadným vyhledáváním. Další informace (anglicky) o webových stránkách solarmonitor.org.

Souhrnné informace o nejrůznějších projevech sluneční aktivity - Solar Geophysical Data - SDG reports. Obsahuje dva typy dokumentů: comprehensive reports a prompt report.  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/publications/stp_sgd/

SolarSoft – databáze, která skládá informace z družic Yohkoh, SOHO a z SDAC (Solar Data Analysis Center) dohledávání erupcí za poslední dny a aktivních oblastí, ve kterých se vyskytovaly. Najde zde i přesné polohy aktivních oblastí, informace o magnetickém poli a slunečním větru. http://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/

SOHO data – jednoduchý interaktivní vyhledávací systém, ve kterém můžete dohledat celou řadu obrazových informací: snímky fotosféry (kontinuum), magnetogramy, snímky koróny ve spektrálních čarách vysoce ionizovaných prvků (extrémní ultrafialová oblast), snímky koróny z koronografů. Jedná se o dta z přístrojů na palubě sondy SOHO (EIT, HMI, LASCO, MDI). Pomocí jednoduchého vyhledávání mohu vyhledávat podle přístrojů a data.

Archiv pozorování Slunce z jednotlivých přístrojů sondy Solar Dynamics Observatory - SDO.

 

Celkové snímky chromosféry v H-alfa

Observatoř Kanzelhöhe - databáze celkových snímků ve spektrální čáře H-alfa, datovaný od 1973 (květen) po dnešek. Denně doplňováno.

Big Bear Solar Observatory, California - archiv snímků Slunce (celý disk) ve spektrální čáře H-alfa od roku 2001 (leden) do současnosti. Aktualizace databáze je pomalejší, podle zkušeností jsou zpoždění většinou o 2-3 měsíce.

NGDC (National Geophysical Data Center) – snímky Slunce ve spektrální čáře H-alfa (Boulder) z let 1967 (srpen) – 1994 (duben); kvalita některých snímků je horší.

NGDC (National Geophysical Data Center) – snímky Slunce ve spektrální čáře H-alfa (Kanárské Ostrovy) – data z let 1972 (říjen) – 2004 (prosinec).

NGDC (National Geophysical Data Center) – snímky Slunce ve spektrální čáře H-alfa (Meudon) – data z let 1981 (leden) – 2013 (prosinec).

Archiv celkových snímků chromosféry (roky 2012, 2013) pořízených na Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Archiv detailních snímků chromosféry (od roku 1997 do 2007, 2010) ze stejné observatoře.

 

Snímky a zákresy protuberancí

Observatoř Kanzelhöhe databáze protuberancí od roku 2009 (srpen) po dnešek, databáze je denně aktualizovaná.

 Lomnický Štít – zákresy protuberancí z období 2000 (leden) - 2009 (prosinec)

Solar Geophysical Data1955-2009 jedná se o pdf sborníky (poměrně velké - desítky MB), v nichž jsou mimo celou řadu dalších informací o sluneční aktivitě také synoptické mapy protuberancí.

 

Archivy měření a pozorování

SWPC (Space Weather Prediction Center) - poskytuje anonamní FTP přístupy k rozsáhlým informacím o sluneční činnosti a nejrůznějších měření. Poskytuje jak téměř on-line data o stávajících parametrech kosmického počasí, výstrahy, předpovědi a souhrnny, stejně jako měřená data a údaje o parametrech kosmického prostředí, jevech, v podobě grafické i číselné. Neustále jsou přidávána aktuální data a starší data jsou neustále přístupná.

Přístup na hlavní stránku FTP serveru. Informace co vše je možné na serveru SWPC nalézt můžete najít zde.

Historická data od roku 1996 po jednotlivých letech. Souhrnné přehledy jsou i z dřívějších let (od roku 1966). Mimo jiné zde najdete: denní grafy toků rentgenového záření, toky protonů, elektronů v okolí Země, parametry meziplanetárního prostředí měřeného z družic.

Nejaktuálnější údaje o sluneční aktivitě, jejich projevech a měřených hodnotách (posledních několik dní, se zpožděním několika málo dnů i aktuální denní data), předpovědi sluneční aktivity i aktivity magnetického pole Země aj.

Grafické přehledy měřených hodnot a sluneční (a geomagnetické) aktivity za posledních několik desítek dnů. Podrobnější informace k publikovaným údajům.

Číselné údaje o sluneční aktivitě a jejich projevech (včetně geomagnetického pole, stavu meziplanetárního prostoru - magnetické pole, toky částic, stavu ionosféry apod.) v prostém textu pro další zpracování. Dále je zde možné dohledat číselné hodnoty detekovaného rentgenového záření z erupcí, toky protonů, elektronů, rádiové toky,  informace z družic ACE, STEREO, aj. Podrobnější informace o obsahu těchto datových zdrojů.

Přehledy pozorovaných jevů a informací k oblastem. Přehled 30denních a čtvrtletních údajů o sluneční aktivitě, geomagnetickém poli a tokům částic. Informace a přehledy o aktivních jevech na Slunci, denní přehledy infromací ke kosmickému počasí aj. Podrobnější informace k obsahu dat a přehledů.

Přehledná data k erupcím z let 1955-2010. Souhrné údaje o chromosférických erupcích pozorovaných ve spektrální čáře vodíku H-alfa.

 

Magnetická pole na Slunci

Wilcox Solar Observatory - denní magnetogramy. Databáze magnetogramů (dále měření rychlostí a intenzit) od roku 1994 do současnosti.

Další informace a odkazy Wilcox Solar observatory.

Archiv MDI magnetogramů ve formátu GIF. Jsou pořízeny přístrojem MDI v 96 minutové kadenci. Jsou dostupná data od května 1996 do dubna 2010.

Archiv MDI magnetického pole a intenzit v podobě synoptických map. Jsou dostupná pozorování od Carringtonovy otočky 1909 (1996.05.06) do 2104 (2010.12.10).

Archiv synoptických map magnetického pole a jeho intenzity z HMI od Carringtonovy otočky 2096 do 2139 (ve formátech png, fits).

Informace k magnetickým polím včetně magnetogramů lze najít i v řadě dalších zdrojů. Například SOHO, SGD aj.

 

Koróna

Mauna Loa Solar Observatory - přehledný archiv pozorování především sluneční koróny pomocí jednotlivých přístrojů observatoře. Hledání podle data a přístroje.

 

Kresby sluneční fotosféry

Archiv kreseb sluneční fotosféry od roku 1966 (leden) do roku 1992 (prosinec) - Boulder, USA.

Archiv kreseb sluneční fotosféry od roku 1999 do součanosti pořízené na Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově.

Na konci výše uvedené stránky jsou dále odkazy na další archivy kreseb sluneční fotosféry z: RWC Boulder (SWPC), RWC Boulder (NGDC), Mount Wilson Observatory, Catania Astrophysical Observatory, Kanzelhöhe Observatory a Royal Observatory of Belgium - SIDC.

 

Archivy slunečních pozorování - Česká republika

Archiv pozorování a dat skupiny pro monitorování a předpovědi sluneční aktivity ze slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Najdete zde archív pozorování i předpovadí a řadu dalších informací.

Specializované stránky s archivy zajímavých pozorování skupiny oddělení sluneční fyziky Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Skupina se zabývá především spektrální diagnostikou plazmatu v erupcích a protuberancích.

Najdete zde také katalog všech pozorovaných slunečních erupcí pomocí přístrojů MFS a HSFA na Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově v letech 1998-2007 a 2011-2013.

Rádiová data od roku 1990 do současnosti ze tří radioteleskopů provozovaných Astronomickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Archiv pozorování fotoelektrického magnetografu na Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i. Data jsou dostupná v letech 1990 až 2001.

Archivy slunečních pozorování z observatoře v Úpici.  Celý disk ve viditelném světle, ve spektrální čáře vodíku H-alfa a spektrální čáře vápníku CaK. Zatím jsou dostupná data roků 2002-2005, ale po dohodě je možné dostat se i k dalším archviům.


 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?