Sluneční observatoře

Na této stránce najdete méně či více podrobné informace k některým vybraným observatořím, které se (mimo jiné) zabývají také pozorování projevů sluneční aktivity na různé úrovni. Stránku postupně doplňujeme a aktualizujeme.

Budeme také rádi za Vaše tipy na její doplnění.

Přehled na mapě světa

 

Přehled vybraných slunečních observatoří

Bajkalská astrofyzikální observatoř - BAO

 

Známá ruská astrofyzikální observatoř se nachází nedaleko jezera Bajkal, v místě s dobrými pozorovacími podmínkami. Zabývá se především spektropolarimetrickými měřeními slunečních erupcích s využitím velkého slunečního dalekohledu o průměru objektivu 76 cm. Kromě toho provádí pozorování Slunce v čáře vodíku H-alfa a Ca II K vápníku.

Udaipur Solar Observatory

Sluneční observatoř Udaipur (Udaipur Solar Observatory) byla založena v roce 1976. Nachází se ve městě Udaipur (Rajasthan, Indie) na ostrově Fateh Sagar. Jejím zakladatelem byl Dr. Arvind Bhatnagar a vzorem pro její výstavbu se stala Big Bear Solar Observatory (Kalifornie, USA).

Sacramento Peak - NSO

 

Observatoř na vrcholu Sacramento Peak v Novém Mexiku se pyšní především velkým slunečním dalekohledem Richard B. Dunn Solar Telescope. Jedná se o unikátní dalekohled se svislou hlavní osou. Observatoř se zaměřuje na pořizování snímků Slunce s vysokým rozlišením a spektroskopii. Dalekohled je součástí National Solar Observatory (NSO).

Kitt Peak - NSO

 

Známá americká observatoř, která kromě nočních pozorování v optickém a infračerveném oboru elektromagnetického spektra je vybavena některými dalekohledy zaměřenými na výzkum Slunce. Je vybudována v nadmořské výšce 2 096 m v oblasti Kitt Peak, která leží asi 88 km jihozápadně od města Tucson. Observatoř je řízena Národní optickou astronomickou observatoří NOAO (National Optical Astronomy Observatory).

National Solar Observatory

 
Národní sluneční observatoř - National Solar Observatory (NSO) - slouží ke zdokonalování našich znalostí o Slunci, které je astronomickým objektem s výrazným vnějším vlivem na Zemi. Poskytuje významnou pozorovatelskou příležitost pro vědeckou komunitu.

Tato organizace provozuje zařízení na dvou stanovištích. Jedno se nachází na Sacramento Peak v Novém Mexiku, druhé je na Kitt Peak v Arizoně.

Mauna Loa Solar Observatory

 

Vyhaslá havajská sopka Mauna Loa poskytla útočiště známé sluneční observatoři Mauna Loa Solar Observatory (MLSO) a je pracovištěm High Altitude Observatory. Specializuje se na pozorování svrchních vrstev sluneční atmosféry, zejména chromosféry a koróny. Mimo jiné také provádí pozorování výronů koronální hmoty.

HAO – High Altitude Observatory

 

Posledních šest desetiletí bylo významných pro oblast sluneční fyziky a sluneční observatoř High Altitude Observatory k tomu rovněž přispěla.

V roce 1940 byla založena tato malá pozorovací stanice ve vysokohorské vesnici Climax ve státě Colorado (v nadmořské výšce 3 465 m). Instalovali zde na západní polokouli první Lyotův koronograf, který umí vytvořit umělé sluneční zatmění a dovoluje tak pozorovat sluneční korónu.

Big Bear Solar Observatory

 

Sluneční observatoř Big Bear Solar Observatory (BBSO) se nachází na severním okraji jezera Big Bear Lake (Velké Medvědí jezero) v pohoří San Bernardino Mountains v jižní Kalifornii, přibližně 120 km od středu města Los Angeles.

Veškeré vybavení observatoře slouží výhradně ke studiu sluneční aktivity a k pozorování jevů na Slunci.

Kanzelhöhe Solar Observatory

 

Rakouská Observatoř Kanzelhöhe patří k Ústavu fyziky při Karl-Franzens University Graz, Katedra geofyziky, meteorologie a astrofyziky. Nachází se poblíž města Gerlitzen nedaleko Villachu (v Korutanech na hranicích s Itálií). Jejím úkolem je realizace experimentálního výzkumu, čímž přispívá k celosvětovému pozorování v rámci výzkumných sítí. Hlavní oblastí, na kterou se observatoř zaměřuje od svého založení, je pozorování Slunce.
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.

Zvýšená sluneční aktivita v posledních dubnových dnech

01.05.20

V posledních dubnových dnech bylo možno pozorovat zvýšenou aktivitu naší nejbližší hvězdy. V době od 27. dubna se vystřídaly čtyři skupinky slunečních skvrn (AR12760 - AR12763). Tři z nich již náležely k novému cyklu č. 25. Na slunečním disku se dokonce vyskytly na jižní polokouli dvě skvrny s opačnou polaritou, kdy každá z nich náležela jinému cyklu - AR12760 k 24.(-/+) a AR12761 k 25.(+/-).

Již se probouzí k životu nový cyklus s číslem 25 (?)

02.04.20

Stále probíhá hluboké minimum sluneční činnosti. K 2. 4. 2020 byl sluneční kotouč celých 70 dní beze skvrn, což je 75 % dní od začátku roku 2020. Za toto období se na Slunci vyskytly celkem 5x sluneční skvrny. Z tohoto počtu byly již ale 4x s polaritou, která odpovídá novému 25. cyklu.