20.-22. 9. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II - SLUNEČNÍ FYZIKA

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 20. až 22. září 2013 vzdělávací workshop

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II

Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřen výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II

20. – 22. září 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

Milí přátelé,

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracoviště Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste, pořádají ve dnech 20. až 22. září 2013 již druhý ze tří mimořádných vzdělávacích workshopů SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ - II, určený studentům středních a vysokých škol, žákům nejvyšších ročníků základních škol a všem vážným zájemcům o problematiku.

Náplň workshopu bude více zaměřena na vážnější zájemce o sluneční fyziku, projevy sluneční aktivity, pozorování a také zpracování napozorovaných dat. Praktická část bude zaměřena již výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace.

V případě příznivého počasí bude mít každý z účastníků možnost pořídit si vlastní pozorování aktivních oblastí na Slunci, případně protuberancí (dle vlastní preference). Bude k dispozici nejen detailní dalekohled pro pozorování ve spektrální čáře vodíku (H-alfa – 656,3 nm), ale také čáře CaK vápníku (393 nm). Ve stejných vlnových délkách bude možné získat také pozorování systémem synoptických dalekohledů na pozorovací plošině. Jak pozorování, tak zpracování dat bude probíhat za přítomnost a asistence odborných lektorů.

Teoretickou část odborně povedou Mgr. Július Koza, Ph.D. z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica; Ing. Pavel Cagaš, Ph.D., ze společnosti Moravské přístroje, a.s. Zlín-Malenovice.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 12 přihlášeným osobám nocleh v ubytovně hvězdárny a zajistit a uhradit stravu v průběhu workshopu. Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se prosím včas, tj. do 16. září 2013!

Na setkání s Vámi se těší

 

Ing. Libor Lenža, ředitel

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje

     

PLÁNOVANÝ PROGRAM workshopu „Slunce a jeho pozorování – II“

Pátek 20. září 2013

16:30 – 17:00 Prezence účastníků, ubytování
17:00 – 17:15 Úvodní slovo organizátorů, organizační pokyny a programLibor Lenža
17:15 – 18:15 Problémy mladého SlnkaJúlius Koza
18:15 – 19:30 Večeře
19:30 – 20:30 Hviezdni dvojníci SlnkaJúlius Koza
20:30 – 21:30 Slnko v ZOO Július Koza

Sobota 21. září 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:30 Malé praktikum fyziky Slnka – Július Koza
10:30 – 11:30 Solis nuncius – Július Koza
11:30 – 12:30 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 16:30 Praktická pozorování, zpracování dat Jiří Srba, Libor Lenža
16:30 – 18:00 Základy CCD techniky pro astronomy Pavel Cagaš
18:00 – 19:30 Večeře
19:30 – 21:30 Možnosti zpracování snímků a dostupné funkce programu SIPS Pavel Cagaš

Neděle 22. září 2013

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:00 Pozorování Slunce ve spektrálních čaráchLibor Lenža
10:00 – 12:00 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža

Změny v programu vyhrazeny! V případě nepříznivého počasí bude více prostoru věnováno teoretické části a problematice zpracování, kalibrace a interpretace dat z dostupných pozorování.

 

Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce a sluneční aktivita

Přednáší: Mgr. Július Koza, Ph.D., Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

  1. Problém mladého Slnka - Astrofyzik Carl Sagan začiatkom 70-tych rokov minulého storočia poukázal na rozpor medzi predstavami o svietivosti mladého Slnka a geologickými údajmi, pomenovaný ako problém mladého Slnka. Problém nie je čisto astrofyzikálny, ale postihuje viac prírodovedných disciplín a jeho uspokojivé riešenie stále nemáme. Prednáška predstavuje podstatu problému a prehľad možných riešení.
  2. Hviezdni dvojníci Slnka - O jedenásťročnom cykle slnečnej aktivity vieme 166 rokov a pozorujeme ho 400 rokov. Fyzika Slnka má stále ďaleko k pochopeniu tohto prejavu činnosti magnetického dynama Slnka, ktoré z neho robí premennú hviezdu. Pozorovanie Slnku podobných hviezd a jeho dvojníkov pomáha pochopiť chovanie slnečného a hviezdneho magnetického dynama. Prednáška je prehľadom toho, čo sme sa dozvedeli o cykličnosti aktivity Slnka pozorovaním jeho dvojníkov.
  3. Slnko v ZOO – Slnečné kozmické observatórium SoHO je historicky najúspešnejším objaviteľom komét hlavne vďaka amatérom dolujúcim v jeho otvorenej databáze. Novší webovský projekt ZOOniverse https://www.zooniverse.org/ má vetvu Solar Stormwatch http://www.solarstormwatch.com/, ktorá sprístupňuje záujemcom z radov verejnosti databázy dvojice slnečných kozmických observatórií STEREO A a STEREO B a umožňuje im aktívne prispieť k výskumu eruptivných javov v slnečnej atmosfére a ich vplyvu na kozmické počasie v medziplanetárnom priestore. Prednáška predstavuje súčasný stav poznania eruptívnych javov a motivuje aktívne prispieť k ich poznávaniu prostredníctvom webovského projektu Solar Stormwatch.
  4. Malé praktikum fyziky Slnka – „Nevstupuj, kto neovládaš geometriu“ hlásal nápis nad vstupom do dávnej Platónovej Akadémie v starých Atenách. Prednáška spojená s praktikom predstavuje to, čo by mal ovládať záujemca o fyziku Slnka a dáva návod, ako a odkiaľ získať potrebné zručnosti a praktické skúsenosti.
  5. Solis nuncius – Slnečný spravodaj prináša prehľad aktuálnych noviniek z oblasti fyziky Slnka tak, ako ich autor zaznamenal na nedávnych konferenciách a mítingoch a ako o nich referuje odborná literatúra. V centre pozornosti budú nové veľké pozemské slnečné ďalekohľady, kozmické observatóriá a pokrok v riešení vybraných problémov (napr. jemná štruktúra chromosféry, spikuly a fibrily).

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Workshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, ve dnech 20. – 22. září 2013.

Ubytování

Pro včas přihlášené účastníky zajišťujeme a hradíme ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. (turistická ubytovna, 2 pokoje s 12 a 8 lůžky). Úhradu z rozpočtu projektu můžeme provést prvním 12 přihlášeným účastníkům.

Stravování

Pro prvních 12 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme také stravování (snídaně, oběd, večeře). Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé vhodné restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská strava apod.), prosím sdělte nám to.

Doporučení pro účastníky

S ohledem na zaměření a cíl workshopu velmi doporučujeme vzít si vlastní notebook pro instalaci programu na zpracování snímků projevů sluneční aktivity přes CCD kamery i některé praktické části získávání a zpracování dat z internetu. Dále kalkulačku, psací potřeby, poznámkový blok.
Vezměte si sebou také přezůvky.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 16. září 2013!

 

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz
Přihlášky na workshop:        asistentka@astrovm.cz

 

Soubory ke stažení

Kompletní pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 660 kb)

Samostatná přihláška (pdf; 437 kb)

Samostatná přihláška v editovatelné formě (doc; 167 kb)

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?