4.-6. 10. 2013 - 1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 4. až 6. října 2013 1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE.

Seminář se koná v rámci projektu Se Sluncem společně. Cílem je obnovení tradice společných setkání pozorovatelů Slunce z obou stran hranice. Program semináře bude založen především na problematice moderních pozorování Slunce, jejich zpracování, interpretace a publikování výsledků. Důležitým aspektem bude také diskuse nad možnostmi využívání těchto přeshraničních odborně-pozorovatelských aktivit pro vzdělávací aktivity nejen na hvězdárnách.

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste pořádají ve dnech 4. až 6. října 2013

1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE

Seminář se koná v rámci projektu Se Sluncem společně; cílem je obnovení tradice společných setkání pozorovatelů Slunce z obou stran hranice.

Projekt je spolufinancován z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

POZVÁNKA NA 1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE

4. – 6. října 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Vážení a milí přátelé,

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině, pracovištěm Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, pořádají ve dnech 4. až 6. října 2013 odborné přeshraniční setkání pozorovatelů Slunce a všech dalších příznivců této oblasti astronomie a vzdělávání.

Cílem společného 1. česko-slovenského přeshraničního setkání pozorovatelů Slunce je znovu obnovit tradici společných odborných setkání početných pozorovatelů Slunce nejen na hvězdárnách z obou stran hranice. Pozorování Slunce má nejen svůj odborný a vědecký význam, ale je také vhodnou možností k demonstraci jevů a úkazů, které jsou dobře využitelné ve výuce na školách.

Na setkání je připraveno 5 zvaných přednášek z oboru, shrnujících vybrané oblasti odborné i didaktické práce. Dále bychom chtěli pomocí Vašim prostřednictvím představit jednotlivé hvězdárny v příhraničních oblastech, které se nějakým způsobem Slunce pozorují nebo využívají jeho pozorování ve své vzdělávací činnosti. Pozornost budeme věnovat také seznámení se s aktuálními metodami a výsledky pozorování a možnosti využití ve vzdělávací praxi.

Rádi bychom Vám v rámci této akce představili možnosti a techniku nově vzniklého vzdělávacího a výukového centra v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., které vzniklo v rámci projektu přeshraniční spolupráce s názvem Se Sluncem společně.

Do programu jsme zahrnuli také panelovou diskusi nad možnostmi další oborové spolupráce a využívání pozorování Slunce v odborné činnosti i výuce.

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost zajistit a uhradit prvním 25 přihlášeným osobám nocleh a stravu v průběhu semináře.

Pokud máte o účast na této akci zájem, přihlaste se prosím včas, tj. do 30. září 2013!

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Libor Lenža, ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje
 

Příhlášky ke stažení na konci stránky.

 

Plánovaný program 1. česko-slovenského setkání pozorovatelů Slunce

Pátek 4. října 2013

16:30 – 17:00

Prezence účastníků, organizační záležitosti

17:00 – 17:15

Přivítání a úvodní slovo organizátorů – Ján Mäsiar a Libor Lenža

17:15 – 18:30

Magnetografická éra ondřejovské observatoře (měření magnetických a rychlostních polí na Slunci) Miroslav Klvaňa, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově

18:30 – 20:00

Večeře

20:00 – 21:00  

Slnečná korona včera a dnesVojtech Rušin, Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

      
Sobota 5. října 2013

08:00 – 09:00

Snídaně

09:00 – 10:20

Pozorování slunečních erupcí z pozemních a kosmických observatoříPetr Heinzel, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově

10:40 – 12:00

- Představení činností a možností Sluneční skupinyBára Gregorová, Valašská astronomická společnost a Hvězdárna Valašské Meziříčí
- Systém archivace a zpřístupnění pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské MeziříčíMartina Exnerová, Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí
- Historie a možnosti pozorování Slunce a jeho využití pro vzdělávání na Krajské hvězdárně v ŽiliněJán Mäsiar a kol., Krajská hvezdáreň v Žiline

12:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 14:40

Vědecké výsledky z pozorování sluneční koróny Marcel Bělík, Hvězdárna v Úpici

15:00 – 15:40

Pozorovanie Slnka a výskumné aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove – Teodor Pintér, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

16:00 – 16:40

Představení vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci – sluneční observatoř Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí

17:00 – 17:40

Pozorování Slunce v čáře Ca II K a první výsledky  –  Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí

18:00 – 19:00

Panelová diskuse – oborová spolupráce a možnosti využití pozorování Slunce ve výuce moderuje Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí

19:00 – 24:00

Večeře a společenský večer

 

Neděle 6. října 2013

08:00 – 09:00

Snídaně

09:00 – 10:20

Spektrum a polarizace záření Slunce Pavel Kotrč, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově

10:40 – 12:00

Eruptivní procesy na Slunci a jejich rádiová, optická a EUV diagnostikaMiroslav Bárta, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově

12:00 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:00  

Praktická pozorování, zpracování datJiří Srba, Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Změny v programu vyhrazeny! Nejsou vyloučeny ještě další krátké příspěvky. Program bude postupně aktualizován.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Akce se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, ve dnech 4. – 6. října 2013.

Ubytování

Pro včas přihlášené účastníky zajišťujeme a hradíme ubytování v hotelu. Úhradu z rozpočtu projektu můžeme provést prvním 25 přihlášeným účastníkům (dle pořadí registrace přihlášky).

Stravování

Pro prvních 35 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme také stravování (snídaně, oběd, večeře). Stravování bude zajištěno hromadně formou jednotného menu v některé vhodné restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská strava apod.), prosím sdělte nám to.

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 30. září 2013!

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí


Telefon: ++420 571 611 928    Fax: ++420 571 611 528
Kontakt na projektový tým:    libor.lenza@astrovm.cz
Přihlášky na workshop:        asistentka@astrovm.cz

 

Soubory ke stažení

Kompletní pozvánka s programem a přihláškou (pdf; 646 kb)

Samostatná přihláška (pdf; 437 kb)

Samostatná přihláška v editovatelné formě (doc; 167 kb)

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.