Sacramento Peak - NSO

Základní informace

Sluneční dalekohled Richard B. Dunn Solar Telescope se nachází na vrcholu Sacramento Peak v Novém Mexiku. Dalekohled se původně jmenoval Vacuum Tower Telescope at Sacramento Peak, k přejmenování došlo v roce 1998. Nyní nese jméno astronoma Richarda B. Dunna.

Sluneční dalekohled Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.amfmdx.net

Přístrojové vybavení na pozorování Slunce

Sluneční dalekohled Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.eduRichard B. Dunn Solar Telescope je unikátní dalekohled se svislou hlavní osou. Optická dráha světla začíná u heliostatu na vrcholu věže ve výšce 41 m nad úrovní okolního terénu a pokračuje směrem dolů až do hloubky 58,8 m k hlavnímu zrcadlu dalekohledu. Hlavní zrcadlo pak vrhá světlo střídavě přes jedno ze šesti optických oken do optické laboratoře.

Unikátní vlastností dalekohledu je jeho přístup k odstranění otáčení obrazu: celý 100 m dlouhý dalekohled s optickou laboratoří o průměru 12 m a o celkové hmotnosti 250 tun rotuje zavěšený na rtuťovém ložisku na vrcholu věže. Podobně jako v případě ledovce, je i u tohoto dalekohledu viditelná nad povrchem země pouze jeho část. Nejnižší místo dalekohledu leží v hloubce 69,5 m pod okolním terénem.

Hlavním cílem dalekohledu je pořizování snímků Slunce s vysokým rozlišením a spektroskopická měření. Získané údaje pak astronomům umožňují lépe pochopit cykly sluneční aktivity, povahu slunečních skvrn a erupcí, vliv silných magnetických polí Slunce na kosmické počasí a další úkazy. Použitý systém adaptivní optiky pomáhá kompenzovat deformace obrazu způsobené zemskou atmosférou.

Dalekohled je součástí National Solar Observatory (NSO).

Další obrázky

Věžička dalekohledu Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://dougkerr.net

Věžička dalekohledu Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://dougkerr.net

Sluneční granulace – snímek z Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.edu/

Sluneční granulace – snímek z Richard B. Dunn Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.edu/

Detail sluneční fotosféry – dole bez použití adaptivní optiky. Zdroj: http://www.noao.edu/

Detail sluneční fotosféry – dole bez použití adaptivní optiky. Zdroj: http://www.noao.edu/

Podrobnější informace (v angličtině):

http://nsosp.nso.edu/dst/

http://nsosp.nso.edu/info

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_B._Dunn_Solar_Telescope
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.

Zvýšená sluneční aktivita v posledních dubnových dnech

01.05.20

V posledních dubnových dnech bylo možno pozorovat zvýšenou aktivitu naší nejbližší hvězdy. V době od 27. dubna se vystřídaly čtyři skupinky slunečních skvrn (AR12760 - AR12763). Tři z nich již náležely k novému cyklu č. 25. Na slunečním disku se dokonce vyskytly na jižní polokouli dvě skvrny s opačnou polaritou, kdy každá z nich náležela jinému cyklu - AR12760 k 24.(-/+) a AR12761 k 25.(+/-).

Již se probouzí k životu nový cyklus s číslem 25 (?)

02.04.20

Stále probíhá hluboké minimum sluneční činnosti. K 2. 4. 2020 byl sluneční kotouč celých 70 dní beze skvrn, což je 75 % dní od začátku roku 2020. Za toto období se na Slunci vyskytly celkem 5x sluneční skvrny. Z tohoto počtu byly již ale 4x s polaritou, která odpovídá novému 25. cyklu.