Kitt Peak - NSO

Základní informace

McMath-Pierce Solar Telescope. Zdroj: wikimedia.orgNárodní observatoř Kitt Peak (Kitt Peak National Observatory, KPNO) je americkou astronomickou observatoří, která je vybudována v nadmořské výšce 2 096 m v oblasti Kitt Peak, 88 km jihozápadně od města Tucson. Je vybavena 22 optickými dalekohledy a dvěma radioteleskopy, což ji řadí mezi největší observatoře s různorodým vybavením. Observatoř Kitt Peak je řízena Národní optickou astronomickou observatoří NOAO (National Optical Astronomy Observatory).

Kromě nočních pozorování v optickém a infračerveném oboru elektromagnetického spektra jsou některé dalekohledy observatoře zaměřeny na výzkum Slunce.

Přístrojové vybavení na pozorování Slunce

Sluneční dalekohled McMath-Pierce Solar Telescope umístěný na observatoři Kitt Peak je největším slunečním dalekohledem svého druhu na světě. Je vybaven objektivem o průměru 1,6 m. Je pojmenován po dvou astronomech, kterými byli Robert McMath a Keith Pierce. Výstavba dalekohledu probíhala v letech 1960-1962.

McMath-Pierce Solar Telescope. Zdroj: wikimedia.org

Dalekohled je vybaven heliostatem na vrcholu hlavní věže, který odráží sluneční paprsky do ohniska směrem dolů do hluboké šachty. Součástí slunečního dalekohledu jsou ještě dva pomocné nezávislé dalekohledy s heliostaty o průměru 0,91 m.

Třetí zrcadlo hlavního dalekohledu, které vrhá světlo do pozorovací místnosti, může být přesunuto do tří odlišných pozic. Pod dvěma z nich je umístěn vakuovaný spektrograf. Jeden je v hloubce 18 m, druhý v hloubce 4 m. Oba dosahují nižšího rozlišení, ale mají větší světelný výkon. Spektrografy jsou schopny kompenzovat natáčení obrazu Slunce v důsledku použití heliostatu. Třetí pozice může být využívána pouze statickou optickou lavicí, bez kompenzace stáčení obrazu.

Konstrukce dalekohledu zahrnuje 30 m vysokou věž, z které vede šikmá šachta dlouhá zhruba 60 m. Tunel končí pod okolním povrchem, kde je Slunce pozorováno v primárním ohnisku. Na rozdíl od jiných slunečních dalekohledů je McMath-Pierce Solar Telescope dostatečně citlivý i na pozorování jasných hvězd v průběhu noci.

Dalekohled McMath-Pierce Solar Telescope je používán ke studiu struktury slunečních skvrn, stejně tak k pořizování spekter slunečních skvrn.

Dalekohled je součástí National Solar Observatory (NSO).

Další obrázky:

Fotografie sluneční skvrny o průměru 22 500 km (9. 9. 1990). Zdroj: http://www.noao.edu

Fotografie sluneční skvrny o průměru 22 500 km (9. 9. 1990). Zdroj: http://www.noao.edu

McMath-Pierce Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.edu

McMath-Pierce Solar Telescope. Zdroj: http://www.noao.edu

Podrobnější informace (v angličtině):

http://nsokp.nso.edu/

http://www.noao.edu/outreach/kptour/mcmath.html

http://en.wikipedia.org/wiki/McMath-Pierce_Solar_Telescope
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.

Zvýšená sluneční aktivita v posledních dubnových dnech

01.05.20

V posledních dubnových dnech bylo možno pozorovat zvýšenou aktivitu naší nejbližší hvězdy. V době od 27. dubna se vystřídaly čtyři skupinky slunečních skvrn (AR12760 - AR12763). Tři z nich již náležely k novému cyklu č. 25. Na slunečním disku se dokonce vyskytly na jižní polokouli dvě skvrny s opačnou polaritou, kdy každá z nich náležela jinému cyklu - AR12760 k 24.(-/+) a AR12761 k 25.(+/-).

Již se probouzí k životu nový cyklus s číslem 25 (?)

02.04.20

Stále probíhá hluboké minimum sluneční činnosti. K 2. 4. 2020 byl sluneční kotouč celých 70 dní beze skvrn, což je 75 % dní od začátku roku 2020. Za toto období se na Slunci vyskytly celkem 5x sluneční skvrny. Z tohoto počtu byly již ale 4x s polaritou, která odpovídá novému 25. cyklu.