HAO – High Altitude Observatory

Základní informace

Observatoř na Chalk Mountain. Pozorovací kopule byla vybavena koronografem a patrolním dalekohledem pro pozorování erupcí (v čáře H-alfa). V roce 1952 byla observatoř přestěhována o několik kilometrů dále z důvodů těžby molybdenu. Zdroj: www2.ucar.eduAčkoliv je Slunce nejsledovanější hvězdou ve vesmíru, dlouho jsme toho málo věděli o stavbě jeho atmosféry či o vlivu magnetických polí, o základním proudění jeho povrchových vrstev i vnitřních oblastí, a to až do doby docela nedávné. Posledních šest desetiletí bylo významných pro oblast sluneční fyziky a sluneční observatoř High Altitude Observatory k tomu rovněž přispěla.

V roce 1940 Walter Orr Roberts a Donald Menzel založili malou pozorovací stanici ve vysokohorské vesnici Climax ve státě Colorado (nadmořská výška 3 465 m). Instalovali zde na západní polokouli první Lyotův koronograf, jehož kovový kotouček zakrýval obraz Slunce, čímž vytvářel umělé sluneční zatmění a dovoloval tak pozorovat sluneční korónu.

Během 50. let minulého století pracovníci observatoře pod vedením ředitele, kterým byl Walter Orr Roberts, zdokonalili koronograf a používali jej k pozorování Slunce během letů na výškových atmosférických balónech.

V současné době výzkumný program observatoře zahrnuje počítačové simulace konvekce a přenosu energie zářením, a také velkoškálovou dynamiku jak atmosféry Slunce, tak i Země.

V roce 1960 se HAO formálně stalo součástí National Center for Atmospheric Research (NCAR) – národního centra pro výzkum atmosféry, jako jedno z oddělení.

Přístrojové vybavení na pozorování Slunce

HAO observatoř spolupracuje s University of Hawaii a University of Michigan při navrhování sady vědeckých přístrojů COSMO (Coronal Solar Magnetism Observatory). Aparatura bude provádět synoptická měření celé koróny za účelem pochopení jevů na Slunci, které ovlivňují kosmické počasí a dlouhodobé sluneční cykly. Základní přístroj se bude skládat z koronografu o průměru 1,5 m a ze dvou detekčních systémů, kterými budou polarimetr a spektropolarimetr. Podpůrnými přístroji budou koronograf pro bílé světlo k zaznamenání vývoje rozptýlených elektronů v koróně (K – koróna) a dále chromosférický a protuberanční magnetometr (ChroMag).

Dalekohledy, které observatoř HAO v současné době používá, jsou umístěny na Mauna Loa Solar Observatory, nacházející se poblíž vrcholu vyhaslé sopky na největším havajském ostrově.

Úplné zatmění Slunce (Indie, 1980). Zdroj: http://mlso.hao.ucar.edu

Úplné zatmění Slunce (Indie, 1980)

Podrobnější informace (v angličtině):

http://nar.ucar.edu/2012/lar/hao/observational-facilities-and-data-service

http://www.hao.ucar.edu/
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Již se probouzí k životu nový cyklus s číslem 25 (?)

02.04.20

Stále probíhá hluboké minimum sluneční činnosti. K 2. 4. 2020 byl sluneční kotouč celých 70 dní beze skvrn, což je 75 % dní od začátku roku 2020. Za toto období se na Slunci vyskytly celkem 5x sluneční skvrny. Z tohoto počtu byly již ale 4x s polaritou, která odpovídá novému 25. cyklu.

Rok 2019 - Slunce 281 dní beze skvrn!

08.01.20

V minulém článku (z 17. 12. 2019) jsme informovali o překročení rekordu (kosmického věku) v počtu dní, kdy bylo Slunce v roce 2019 bez slunečních skvrn. Nyní přinášíme konečné číselné údaje. Hodnota tohoto rekordu se zastavila na čísle 281 dní (což je 77%).    

Rekord v počtu dní bez slunečních skvrn!

17.12.19

Už nyní (od 15.12.) byl překonán rekordní počet dní, kdy bylo Slunce "čisté" - bez jediné sluneční skvrny. Rekord kosmického věku platil donedávna pro rok 2008, kdy byl počet dní beze skvrn 268. Do konce roku nám ještě několik dní zbývá, proto s největší pravděpodobností není ještě toto číslo konečné. Jak to nakonec dopadne, budeme informovat po Novém roce.