Aurorální aktivita

Aurora neboli polární záře jsou světelné jevy odehrávající se ve vysoké atmosféře Země a je přímým důsledkem výronů nabitých částic ze Slunce. Při některých projevech sluneční aktivity (ejekce koronální hmoty, protonové erupce, koronální díry apod.) proudí obrovské spršky (oblaka) nabitých částic. Některé z nich se mohou na své trajektorii dostat do blízkosti Země. Pak je malá část nabitých částic z těchto oblaků zachycena zemským magnetickým polem do atmosféry, kde naráží na atomy a způsobuje záři oblohy. Od těchto částic rozhodně nehrozí lidem žádné nebezpečí, ale mohou způsobit i vážné potíže družicím na oběžných dráhách (především elektronice).

Aurorální aktivita

EMPIRICKÝ MODEL INTENZITY POLÁRNÍCH ZÁŘÍ

Model využívá informace o stavu slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole v místě libračního bodu L1.

Co nám model ukazuje?

Převzato ze stránek:

NOAA Space Weather Prediction Center

MODEL TVARU A INTENZITY SEVERNÍHO AURORÁLNÍHO OVÁLU

Model využívá měření energetických toků v polární oblasti během posledních několika přeletů druřice NOAA POES.

Podrobnosti k modelu.

Původní odkaz.

Převzato ze stránek:

NOAA Space Weather Prediction Center

ODHADY VIDITELNOSTI AURORÁLNÍ AKTIVITY| NA SEVERNÍ POLOKOULI

Model využívá dostupných měření parametrů slunečního větru.

Informace k modelu.

Původní odkaz (dole na stránce).

Převzato ze stránek:

NOAA Space Weather Prediction Center

MODEL TVARU A INTENZITY JIŽNÍHO AURORÁLNÍHO OVÁLU

Model využívá měření energetických toků v polární oblasti během posledních několika přeletů druřice NOAA POES.

Podrobnosti k modelu.

Původní odkaz.

Převzato ze stránek:

NOAA Space Weather Prediction Center

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.

Zvýšená sluneční aktivita v posledních dubnových dnech

01.05.20

V posledních dubnových dnech bylo možno pozorovat zvýšenou aktivitu naší nejbližší hvězdy. V době od 27. dubna se vystřídaly čtyři skupinky slunečních skvrn (AR12760 - AR12763). Tři z nich již náležely k novému cyklu č. 25. Na slunečním disku se dokonce vyskytly na jižní polokouli dvě skvrny s opačnou polaritou, kdy každá z nich náležela jinému cyklu - AR12760 k 24.(-/+) a AR12761 k 25.(+/-).

Již se probouzí k životu nový cyklus s číslem 25 (?)

02.04.20

Stále probíhá hluboké minimum sluneční činnosti. K 2. 4. 2020 byl sluneční kotouč celých 70 dní beze skvrn, což je 75 % dní od začátku roku 2020. Za toto období se na Slunci vyskytly celkem 5x sluneční skvrny. Z tohoto počtu byly již ale 4x s polaritou, která odpovídá novému 25. cyklu.