Podrobnosti k modelu

Model ukazuje předpokládaný rozsah a pozici aurorálního oválu v okolí severního pólu, které jsou extrapolovány z měření získaných během posledního aktuálního přeletu satelitu na polární dráze NOAA POES.

Červená šipka na obrázku představuje jakousi hodinovou ručičku směrem k vrcholícímu Slunci v daném místě.

Statistický model ukazuje aktivitu aurorálního oválu odvozenou od energetického toku pozorovaného během posledních několika průletů satelitu nad danou oblastí. Energetický tok je statistická veličina, která je zobrazena v podobě barev ve škále 1 až 10, což představuje hodnoty od 0 do 10 erg.cm-2.s-1 podle barevného sloupce vpravo. Model je orientován s ohledem na podkladní geografickou mapu zobrazovanou ve světovém čase, která je na originálních stránkách aktualizována každých 10 minut.

Tento model poskytuje odhad místa, rozšíření a intenzity polárních září z globálního pohledu. Model umožňuje zjistit predikci zda se polární záře nachází blízko daného místa na severní polokouli, a to na základě podmínek naměřených v posledních několika průletech satelitu.

Normalizační faktor (n)

Normalizační faktor méně než 2 indikuje přiměřenou úroveň jistoty v odhadu energie. Hodnota překračující 2 představuje menší spolehlivost v odhadech úrovně aktivity.

Proces odhadu zdrojů a úrovně aurorální aktivity využívá normalizační faktor, který uvádí jak efektivně satelit vzorkoval aurorální ovál během přeletu nad polární oblastí. Velký normalizační faktor (>2,0) indikuje, že měření při přeletu přes polární oblast nebylo dostatečně spolehlivé a výsledný odhad aurorální aktivity má nižší spolehlivost. Aby mohli uživatelé s touto informací pracovat, uvádí na originálních webových stránkách numerickou hodnotu tohoto normalizačního faktoru.

Přístroje na palubě NOAA POES (Polar-orbiting Operational Environmental Satellite) neustále monitorují a měří energetický tok do aurorální oblasti přinášený protony a elektrony, které produkují polární záře v atmosféře. SWPC má vyvinutou techniku využívající měřené energetické toky během posledních průletů nad polární oblastí (který trvá asi 25 minut) k odhadu celkové energie těchto částic, ukládající se do celé polární oblasti. Model odhaduje celkový energetický vstup a na jeho základě je aproximován index aurorální aktivity ve škále od 1 do 10.
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.