Chromosféra aktuálně

Chromosféra [vs] je jednou z vrstev sluneční atmosféry, ve které můžeme pozorovat velmi zajímavé útvary a projevy sluneční aktivity. Chromosférickou aktivitu Slunce monitoruje celosvětová síť observatoří (např. GONG [vs]), ale i některé další sluneční observatoře.

Pozorování pozemních observatoří je omezeno dobou kdy je Slunce nad obzorem a také počasím. Zde nabízíme několik alternativních informačních zdrojů a přístupných online pozorování. Pro zjištění aktuální situace chromosférické aktivity je nutné vybrat si správný odkaz (kde je Slunce nad obzorem a kde se pozoruje).

RYCHLÉ ODKAZY

Kanzelhöhe observatory

BBSO

GONG

SDO

PRO OBNOVENÍ ZOBRAZENÝCH DAT AKTUALIZUJTE STRÁNKU!

 

Snímky chromosféry - observatoř KANZELHÖHE OBSERVATORY

Online snímky sluneční chromosféry  - KANZELHÖHE OBSERVATORY for Solar and Environmental Research

Observatoř Kanzelhöhe je jedinou observatoří v Rakousku. S ohledem na to je přidružena k Fyzikálnímu institutu Univerzity Karla-Franze v Grazu (Institute of Physics at the Karl-Franzens University Graz) k oddělení geofyziky, astrofyziky a meteorologie. Jejím úkolem jsou systematická pozorování Slunce a klimatu a také vývoj přístrojů.

Mimo jiné provozuje patrolní online pozorování sluneční chromosféry, fotosféry a pořizuje snímky v čáře vápníku.

ONLINE MONITORING na zdrojové stránce.
Zpět na Rychlé odkazy         KANZELHÖHE OBSERVATORY for Solar and Environmental Research

 

Snímky chromosféry - observatoř Big Bear Solar Observatory (USA)

Aktuální snímek chromosféry z observatoře Big Bear Solar Observatory.

Big Bear Solar Observatory (BBSO) je velká sluneční observatoř na severní straně Velkého medvědího jezera (Big Bear Lake) v San Bernardino Mountains jihozápadně od města San Bernardino v Kalifornii (USA), přibližně 120 km východně od centra Los Angeles.

Používané dalekohledy a přístroje jsou vyvinuty a využívány pro specifické studie projevů aktivity naší nejbližší hvězdy - Slunce. Observatoř je zapojena do celé řady národních i celosvětových projektů a programů. My s díky přebíráme aktuální snímky chromosféry.

ONLINE MONITORING na zdrojové stránce.
Zpět na Rychlé odkazy        Snímky chromosféry – celý disk z BBSO.

 

Snímky chromosféry - sít GONG

Odkaz na hlavní web sítě GONG - chromosféra

Odkaz na aktuální přehledové snímky sluneční chromosféry ve spektrální čáře H-alfa z celosvětové sítě GONG [vs].

GONG [vs] (Global Oscillation Network Group) je skupina 6 pečlivě vybraných observatoří, které jsou rozmístěny podél zeměkoule tak, aby společnými silami mohly provádět denní pozorování Slunce a projevů jeho aktivity, včetně velmi přesných měření slunečních oscilací. Pozice observatoří jsou vybrány tak, aby si sluneční pozorování postupně „předávaly“ a aby dohromady nepřetržitě pokryly pozorováními celých 24 hodin denně.

ONLINE MONITORING - odkaz na Monitorovací síť H-alfa (H Alpha Network Monitor), kam dodává data všech 6 observatoří.

Zpět na Rychlé odkazy

Poznámka: Chcete-li si zvětšit náhledové obrázky na uvedeném odkazu, klikněte na symbol lupy se znaménkem "+" pod daným obrázkem.

 

Snímek Slunce v čáře 160 nm SDO/AIA

Snímek Slunce v čáře 160 nm ze sondy SDO/AIA.

Tento kanál (stejně jako AIA 1700) přístroje nám ukazuje pavučině podobné struktury jasnějších oblastí, které ukazují na místa větší koncentrace siločár magnetického pole. Tato místa obvykle najdeme v blízkosti slunečních skvrn a aktivních oblastí. Malé tmavé oblasti ukazují místa s ještě silnějším magnetickým polem (obvykle sluneční skvrny).  

Co pozorujeme: přechodovou oblast a vrchní část fotosféry
Vlnová délka: 160 nm (tedy 0,00000016 m) – blízká ultrafialová oblast
Záření základního iontu: třikrát ionizovaný uhlík (C IV) a kontinuum
Charakteristické teploty: 6 000 K a 100 000 K

Odkaz na snímky ve vyšším rozlišení:    1024x1024 bodu    4096x4096 bodů     Zpět na Rychlé odkazy

Zdroj: NASA/GSFC/SDO

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.

Zvýšená sluneční aktivita v posledních dubnových dnech

01.05.20

V posledních dubnových dnech bylo možno pozorovat zvýšenou aktivitu naší nejbližší hvězdy. V době od 27. dubna se vystřídaly čtyři skupinky slunečních skvrn (AR12760 - AR12763). Tři z nich již náležely k novému cyklu č. 25. Na slunečním disku se dokonce vyskytly na jižní polokouli dvě skvrny s opačnou polaritou, kdy každá z nich náležela jinému cyklu - AR12760 k 24.(-/+) a AR12761 k 25.(+/-).

Již se probouzí k životu nový cyklus s číslem 25 (?)

02.04.20

Stále probíhá hluboké minimum sluneční činnosti. K 2. 4. 2020 byl sluneční kotouč celých 70 dní beze skvrn, což je 75 % dní od začátku roku 2020. Za toto období se na Slunci vyskytly celkem 5x sluneční skvrny. Z tohoto počtu byly již ale 4x s polaritou, která odpovídá novému 25. cyklu.