Snímek měsíce - listopad 2013

Snímek Slunce ze dne 7. prosince 2011 složený z několika snímků pořízených v různé vlnové délce, která odpovídá různým teplotám a tedy i vrstvám ve sluneční atmosféře. Navíc bylo do snímku sluneční koróny zakresleno vypočtené modelové rozložení magnetických siločar.

Vlevo začínáme pohledem na fotosféru, označovanou jako „povrch“ Slunce. Zde teplota dosahuje necelých 6 000 °C a obvykle zde můžeme pozorovat sluneční skvrny.

Další část snímku ukazuje přechodovou vrstvu, oblast mezi relativně chladnou chromosférou a horkou korónou. Teplota zde dosahuje kolem 1 miliónu °C a pozorujeme zde extrémně ultrafialové oblasti spektra. Aktivní oblasti se zde projevují jako jasnější oblasti.

Dále plynule přecházíme do levé, kompozitní části snímku, kombinující tři vlnové délky odpovídající teplotám kolem 2 miliónu °C. V tomto kompozitním snímku jsou zobrazeny struktury magnetického pole vypočteny na základě fyzikálně-matematického modelu. Siločáry magnetického pole jsou částečně viditelné v UV oblasti spektra díky hmotě v nich obsažené. Siločáry magnetického pole vycházejí z aktivních oblastí, klenou se vysoko v koróně a vrací se zpět do aktivních oblastí (skupin slunečních skvrn).

Kdo tvrdí, že je Slunce nudné?

 

Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/117

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.