Snímek měsíce - listopad 2013

Snímek Slunce ze dne 7. prosince 2011 složený z několika snímků pořízených v různé vlnové délce, která odpovídá různým teplotám a tedy i vrstvám ve sluneční atmosféře. Navíc bylo do snímku sluneční koróny zakresleno vypočtené modelové rozložení magnetických siločar.

Vlevo začínáme pohledem na fotosféru, označovanou jako „povrch“ Slunce. Zde teplota dosahuje necelých 6 000 °C a obvykle zde můžeme pozorovat sluneční skvrny.

Další část snímku ukazuje přechodovou vrstvu, oblast mezi relativně chladnou chromosférou a horkou korónou. Teplota zde dosahuje kolem 1 miliónu °C a pozorujeme zde extrémně ultrafialové oblasti spektra. Aktivní oblasti se zde projevují jako jasnější oblasti.

Dále plynule přecházíme do levé, kompozitní části snímku, kombinující tři vlnové délky odpovídající teplotám kolem 2 miliónu °C. V tomto kompozitním snímku jsou zobrazeny struktury magnetického pole vypočteny na základě fyzikálně-matematického modelu. Siločáry magnetického pole jsou částečně viditelné v UV oblasti spektra díky hmotě v nich obsažené. Siločáry magnetického pole vycházejí z aktivních oblastí, klenou se vysoko v koróně a vrací se zpět do aktivních oblastí (skupin slunečních skvrn).

Kdo tvrdí, že je Slunce nudné?

 

Zdroj: http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/117

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Rok 2019 - Slunce 281 dní beze skvrn!

08.01.20

V minulém článku (z 17. 12. 2019) jsme informovali o překročení rekordu (kosmického věku) v počtu dní, kdy bylo Slunce v roce 2019 bez slunečních skvrn. Nyní přinášíme konečné číselné údaje. Hodnota tohoto rekordu se zastavila na čísle 281 dní (což je 77%).    

Rekord v počtu dní bez slunečních skvrn!

17.12.19

Už nyní (od 15.12.) byl překonán rekordní počet dní, kdy bylo Slunce "čisté" - bez jediné sluneční skvrny. Rekord kosmického věku platil donedávna pro rok 2008, kdy byl počet dní beze skvrn 268. Do konce roku nám ještě několik dní zbývá, proto s největší pravděpodobností není ještě toto číslo konečné. Jak to nakonec dopadne, budeme informovat po Novém roce.

Kosmické záření se blíží ke svému rekordu

25.10.19

Solarní minimum je tu a je hluboké. Počty slunečních skvrn naznačují, že je jedním z nejhlubších minim kosmického věku. Magnetické pole Slunce (a sluneční vítr) slábne a dovoluje vnikat dalšímu kosmickému záření do Sluneční soustavy.  Detektory neutronů na Geofyzikální observatoři Sodankyla v Oulu (Finsko) ukazují, že kosmické záření není daleko od svého rekordu.