Chromosféra

CZ - chromosféra

SK - chromosféra

EN - chromosphere


= vrstva sluneční atmosféry, která se nachází mezi fotosférou a přechodovou oblastí

Popis

Chromosféra je střední vrstvou sluneční atmosféry. Vrstva řídkého plynu  s výškou přibližně 12 000 - 14 000 km (výška se mění v závislosti na fázi slunečního cyklu). Rozložení teploty od 6 000 K těsně nad fotosférou do asi  20-30 000 K na hranici s korónou. Hustota zde klesá od 1015 částic v cm-3 do koronálních hodnot (108 - 1012 částic na cm-3). Jasnost této vrstvy je asi tisíckrát menší než fotosféry. Chromosféru lze bez dalekohledu pozorovat těsně před nebo těsně po úplném zatmění Slunce jako narůžovělý pás (proto dostala jméno chomosféra - "chromos"  = barva). Mimo zatmění lze na Zemi tuto vrstvu pozorovat pomocí chromosférických dalekohledů s filtry vymezující spektrální čáry H-alfa a Ca II K (H).

V této vrstvě můžeme pozorovat chromosférickou síť (odpovídá hranicím supegranulace), spikule, flokule, fibrily, sluneční skvrny (ačkoli patří k fotosférické sluneční aktivitě) a erupce (i když jsou typické spíše pro korónu). V dolní chromosféře se mohou pozorovat malé jhasné útvary, tzv. Ellermanovy bomby.

Zajímavost

V některé starší literatuře můžeme najít chromosféru nazvanou jako "převracející se vrstvu", protože při zatmění Slunce ji pozorovali v emisi a mimo zatmění v absorpci.

OBRÁZKY

Snímek celého Slunce je pořízen synoptickým dalekohledem Lunt LS60TC Ha/B1200 60/500 mm, s H-alfa filtrem Lunt 0,8 Ä a detailní snímky chromosférickým dalekohledem 135/2350 mm (efektivní ohnisko 5170 mm), dalekohled je vybaven H-alfa filtrem DayStar 0,7 Ä. Aktivní oblasti jsou (zleva): NOAA 12386 a 12384. Mimo aktivních oblastí pozorujeme v této spektrální čáře i filamenty a protuberance.
Hvězdárna Valašské Meziříčí.

 

Snímek celého Slunce je pořízen synoptickým dalekohledem Lunt CaK/B1200 60/500 mm, s CaII K filtrem Lunt 2,4 Ä a detailní snímky refraktorem 80/1200 mm, dalekohled je vybaven CaII K ethalonem Lunt 2,4 Ä. Aktivní oblasti jsou (zleva): NOAA 12395, 12396, 12394 a 12393. Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

Zdroje:

  • WILKINSON, J. W.: New eyes on the sun: a guide to satellite images and amateur observation. New York: Springer, 2012. Astronomers' universe. 17 s. ISBN 9783642228391.
  • RUŠIN, Vojtech. Slnko: naša najbližšia hviezda. Bratislava: Veda, 2005. ISBN 80-224-0864-6.

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.