Sluneční erupce na okraji Slunce

Jasná erupce na okraji Slunce vyvolala eruptivní protuberanci a později i výron koronální hmoty. Zdroj: NASA/SDO

Tento snímek pořízený dne 20. června 2013 v 19:15 UT, ukazuje intenzivní záření sluneční erupce na východním okraji Slunce. Nad jasnou erupcí se nacházejí velká oblaka hmoty vyvržené do sluneční atmosféry. Tento jev označujeme jako eruptivní protuberance. Krátce potom jevu došlo k výronu koronální hmoty (CME) ze stejné oblasti.

Výrony koronální hmoty jsou v centru pozornosti, jelikož představují stovky miliónů až miliardy tun slunečních části (převážen protonů, heliových jader, elektronů, ale i těžších částic) vržených do meziplanetárního prostoru. Cesta těchto oblaků nabitých částic od Slunce do oblasti oběžné dráhy naší Země trvá obvykle kolem tří dnů.

Pro člověka žijícího na povrchu Země naštěstí nepředstavují žádné nebezpečí, ale družice a sondy dostatečně nechráněné magnetickým pole Země, mohou být vážně ohroženy. To je jeden z důvodů, proč jsou tyto jevy intenzivně pozorovány a studovány.

Na základě ověřovaných modelů předpovídajících jejich pohyb meziplanetárním prostorem jsou pak vydávána varování řídícím střediskům a operátorům sond, které by mohl tento oblak zasáhnout. Pokud existuje určitá pravděpodobnost, že k „zásahu“ sondy oblakem nabitých částic opravdu dojde, operátoři přepínají palubní systém sond do bezpečnostního módu, který minimalizuje riziko poškození.

My si však můžeme nerušeně a bez nebezpečí vychutnat nádheru a majestátnost sluneční erupce.

Zdroj obrázku: NASA/SDO

Odkaz na původní zdroj

Zpět na Sluneční galerii

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.