Workshop - Se Sluncem společně II - Sluneční fyzika

Níže uvádíme ke stažení vybrané materiály z workshopu Se Sluncem společně II - Sluneční fyziky (pozvánka s programem), který se uskutečnil ve dnech 20.-22. září 2013 v prostorách specializované učebny a vzdělávacího a výukového centra na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

 

Prezentace ke stažení

Problémy mladého Slnka – Július Koza (1,3 MB; pdf)

Hviezdni dvojníci Slnka – Július Koza (1,96 MB; pdf)

Slnko v ZOO – Július Koza (1,72 MB; pdf)

Malé praktikum fyziky Slnka – Július Koza (2,8 MB; pdf)

Solis nuncius – Július Koza (4,13 MB; pdf)

Základy CCD techniky pro astronomy – Pavel Cagaš (3,3 MB; pdf)

Možnosti zpracování snímků a dostupné funkce programu SIPS – Pavel Cagaš (0,43 MB; pdf)

Pozorování Slunce ve spektrálních čarách – Libor Lenža (3,9 MB; pdf)

 

Zvukové záznamy přednášek ke stažení

Problémy mladého Slnka – Július Koza (27,6 MB; mp3)

Hviezdni dvojníci Slnka – Július Koza (26,7 MB; mp3)

Slnko v ZOO – Július Koza (17,3 MB; mp3)

Malé praktikum fyziky Slnka – Július Koza (30,2 MB; mp3)

Solis nuncius – Július Koza (30,8 MB; mp3)

Základy CCD techniky pro astronomy – Pavel Cagaš (46,3 MB; mp3)

Základy CCD techniky pro astronomy (dodatek) – Pavel Cagaš (18,4 MB; mp3)

Možnosti zpracování snímků a dostupné funkce programu SIPS – Pavel Cagaš (51,6 MB; mp3)

Pozorování Slunce ve spektrálních čarách – Libor Lenža (46,6 MB; mp3)

 

Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce a sluneční aktivita

Přednáší: Mgr. Július Koza, Ph.D., Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

  1. Problém mladého Slnka - Astrofyzik Carl Sagan začiatkom 70-tych rokov minulého storočia poukázal na rozpor medzi predstavami o svietivosti mladého Slnka a geologickými údajmi, pomenovaný ako problém mladého Slnka. Problém nie je čisto astrofyzikálny, ale postihuje viac prírodovedných disciplín a jeho uspokojivé riešenie stále nemáme. Prednáška predstavuje podstatu problému a prehľad možných riešení.
  2. Hviezdni dvojníci Slnka - O jedenásťročnom cykle slnečnej aktivity vieme 166 rokov a pozorujeme ho 400 rokov. Fyzika Slnka má stále ďaleko k pochopeniu tohto prejavu činnosti magnetického dynama Slnka, ktoré z neho robí premennú hviezdu. Pozorovanie Slnku podobných hviezd a jeho dvojníkov pomáha pochopiť chovanie slnečného a hviezdneho magnetického dynama. Prednáška je prehľadom toho, čo sme sa dozvedeli o cykličnosti aktivity Slnka pozorovaním jeho dvojníkov.
  3. Slnko v ZOO – Slnečné kozmické observatórium SoHO je historicky najúspešnejším objaviteľom komét hlavne vďaka amatérom dolujúcim v jeho otvorenej databáze. Novší webovský projekt ZOOniverse https://www.zooniverse.org/ má vetvu Solar Stormwatch http://www.solarstormwatch.com/, ktorá sprístupňuje záujemcom z radov verejnosti databázy dvojice slnečných kozmických observatórií STEREO A a STEREO B a umožňuje im aktívne prispieť k výskumu eruptivných javov v slnečnej atmosfére a ich vplyvu na kozmické počasie v medziplanetárnom priestore. Prednáška predstavuje súčasný stav poznania eruptívnych javov a motivuje aktívne prispieť k ich poznávaniu prostredníctvom webovského projektu Solar Stormwatch.
  4. Malé praktikum fyziky Slnka – „Nevstupuj, kto neovládaš geometriu“ hlásal nápis nad vstupom do dávnej Platónovej Akadémie v starých Atenách. Prednáška spojená s praktikom predstavuje to, čo by mal ovládať záujemca o fyziku Slnka a dáva návod, ako a odkiaľ získať potrebné zručnosti a praktické skúsenosti.
  5. Solis nuncius – Slnečný spravodaj prináša prehľad aktuálnych noviniek z oblasti fyziky Slnka tak, ako ich autor zaznamenal na nedávnych konferenciách a mítingoch a ako o nich referuje odborná literatúra. V centre pozornosti budú nové veľké pozemské slnečné ďalekohľady, kozmické observatóriá a pokrok v riešení vybraných problémov (napr. jemná štruktúra chromosféry, spikuly a fibrily).

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?