Výron koronální hmoty/CME

CZ - výron koronální hmoty
SK - ejekcia koronálnej hmoty
EN - coronal mass ejection


= velká oblaka plazmatu pohybující se z koróny do meziplanetárního prostoru

Popis

CME z koronografu LASCO, které jsou instalované na družici SOHO. Snímky jsou z 27. 2. 2000. (Zdroj)

Výron koronální hmoty označovaný také jako CME (z anglického coronal mass ejection) je po erupci druhý nejenergičtější projev sluneční aktivity. Vzniká destrukcí lokálních magnetických polí, tedy buď při slunečních erupcích, nebo při eruptivních protuberancích. V obou případech dojde k silnému rozptylu kosmického záření. Hmota a energie typického CME převyšuje hmotu a energii běžného slunečního větru. Běžná rychlost vytvořeného plazmového oblaku je 400 - 6000 km/s. Odnáší sebou 1012-1013 kg hmoty (převážně protonů, heliových jader, elektronů, ale i těžších částic) a kinetickou energii v rozmezí 1023 - 1025 J.

Četnost a "místo vzniku" CME se mění s cyklem sluneční aktivity.
V minimu vznikne zhruba jeden výron za pět dní poblíž magnetického rovníku, oproti tomu v maximu dva až tři za den a ve všech možných heliografických šířkách.

Jakmile dojde k výronu koronální hmoty, začne vzniklý plazmoid expandovat. V době, kdy se dostane k Zemi, může být už tak velký, že objemově zaplní polovinu prostoru mezi Sluncem a Zemí. Takový oblak přechází přes Zemi někdy i 36 hodin. Ne každý výron koronální hmoty míří na Zemi, ale pokud se tak stane, naruší zemskou magnetosféru. Nejrychlejší oblak plazmatu se dostane k Zemi za 15-17 hodin, pomalejší za 3-5 dní. Způsobí geomagnetické bouře, polární záře (jako reakce kyslíku a dusíku na sluneční částice), rušení rádiového signálu a v horším případě i výpadky proudu.

K pozorování toho jevu se používá koronograf, dalekohled, který pomocí "umělého Měsíce" zakryje sluneční disk a umožní tím pozorovat jen korónu.

Plazmoidy putující Sluneční soustavou se nazývají ICME (Interplanetary coronal mass ejection).

Historie

Pravděpodobně první záznam výronu koronální hmoty pochází z roku 1860. Dne 18. července pan G. Tempel pozoroval zatmění Slunce a zakreslil v koróně vír. Opravdové snímky a důkaz CME přinesla roku 1971 (14. 12.) a následně potvrdila roku 1972 (8. 2.) družice OSO 7 (Orbiting Solar Observatory). Dnes pozoruje CME (mimo jiných družic) převážně sonda SOHO, která je schopná zaregistrovat výron do vzdálenosti až 30 poloměrů Slunce, tj. asi 21 milionů kilometrů.

OBRÁZKY A VIDEA

Pravděpodobně první záznam CME vzniknul již 18. července 1860 panem G. Tempelem,
při úplném zatmění Slunce (Zdroj).

 

CME z koronografů LASCO, které jsou instalované na družici SOHO. Snímky jsou z 27. 2. 2000.

 

Video ukazující výron koronální hmoty 23. července 2012 z různých sond sledující sluneční aktivitu. Snímky a animace ve videu jsou pořízené ze sond: Solar Terrestrial Relations Observatory, STEREO, Solar Dynamics Observatory a Solar and Heliospheric Observatory (Zdroj)

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?