Koróna

CZ - koróna

SK - koróna

EN - corona


= nejvyšší vrstva sluneční atmosféry

Popis

Koróna je velmi řídká plynná horní vrstva sluneční atmosféry. Neexistuje žádná přesně definovaná horní mez koróny, plynule přechází do meziplanetárního prostoru. V běžných podmínkách není pozorovatelná, protože jas koróny je pouze 10-6 jasu fotosféry. Proto ji pozorovat dobře můžeme jen během úplného zatmění Slunce nebo pomocí přístrojů umístěných mimo atmosféru Země v ultrafialovém nebo rentgenovém oboru spektra. Teploty v koróně se pohybují v rozmezí 1 - 5 milionů K a hustota v rozmezí 108 - 1012 částic v cm-3.

Její tvar se mění v závislosti na aktuálním stavu slunečního cyklu. V minimu jsou v bílé koróně (koróna ve viditelné oblasti spektra) krásně znatelné magnetické póly, během maxima magnetické póly nenajdeme a koróna se zdá „rozcuchaná“.

Z koróny k nám přichází pět různých druhů záření podle nichž se koróna rozděluje na:

  • K koróna -  spojité´(kontinuální) spektrum - rozptyl fotosférického světla na volných elektronech koróny
  • F koróna -  Fraunhoferovy čáry - prachová koróna, rozptyl záření na těžších částicích meziplanetátní hmoty
  • E koróna - emisní spektrum, vysokoionizované prvky (železo, vápník, nikl...)
  • T koróna - infračervené záření, hypotetická
  • S koróna - sublimační, hypotetická

Změna tvaru bílé koróny v závislosti na slunečním cyklu. Autor Ivan Havlíček

Zdroje:

  • VANÝSEK, V.: Základy astronomie a astrofyziky. Praha: Academia, 1980.
  • ASCHWANDEN, M. J.: Physics of the solar corona: an introduction with problems and solutions. [2nd ed.]. Berlin: Springer, 2006. Springer-praxis books in astrophysics and astronomy.  ISBN 3-540-30765-6.
  • RUŠIN, Vojtech. Slnko: naša najbližšia hviezda. Bratislava: Veda, 2005. ISBN 80-224-0864-6.
  • DOROTOVIČ, Ivan. Pozorovanie slnečnej fotosféry. Nitra: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. 1993. ISBN 80-85221-13-6.

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.