Aktivní oblast

CZ - aktivní oblast

SK - Aktivna oblasť

EN - active region


= oblast ve sluneční atmosféře s koncentrovaným magnetickým polem

Popis

Aktivní oblasti ze dne 15. 5. 2013, nalevo oblast NOAA 11748 s právě probíhající erupcí. Zdroj: SDO
(AIA 131 a 171).

Aktivní oblasti (AO v angl. AR) vznikají vynořením magnetického pole na povrch v bipolárním nebo multipolárním tvaru. Jejich existence může trvat od několika hodin do několika měsíců. Celkový magnetický tok v oblastech středních rozměrů je asi 1014 Wb. Projevují se charakteristickými jevy ve fotosféře, chromosféře i koróně. Jejich vzhled se mění v závislosti na spektrálním oboru, ve kterém AO pozorujeme. Zvýšená koncentrace magnetického pole má na svědomí zvýšení hustoty a teploty, a proto i zvýšené záření ve celém rozsahu spektra (mimo několika emisních čar). Poloha aktivní oblasti na Slunci se mění s fází cyklu sluneční aktivity. Posouvá se od středních heliografických šířek ± 30° na začátku cyklu směrem k rovníku, kde v čase minima sluneční aktivity zaniká. Aktivní oblast se téměř nikdy nevyskytuje v heliografických šířkách nad ± 45°.

Úkazy spojené s aktivní oblastí: 

ve fotosféře - sluneční skvrny, fakulová pole
v chromosféře - flokulová pole, spikule, chromosférické erupce, fibrily, filamenty
v koróně - koronální erupce, koronální paprsky, koronální dutiny, koronální kondenzace a zjasnění, koronální díry

 

5. ledna 1972 začala NOAA jednotlivým aktivním oblastem přiřazovat čísla tak, jak se objevovaly ve fotosféře. Celý název skupiny je potom NOAA NNNN, kde N je číslice. Dne 14. června 2002 překročilo číslo hodnotu 10 000. Aby se zachoval standardní název, píší se do jména aktivní oblasti pouze poslední 4 číslice. Informace o jednotlivých oblastech najdete na stránce lmsal.com.

AO je očíslováno, pokud splňuje aspoň jednu z následujících podmínek:

1) v oblasti se vyskytuje skupina skvrn dosahující aspoň klasifikace C
2) dvě nebo více observatoří potvrdily existenci menších skvrn
3) v oblasti se vyskytují sluneční erupce
4) oblast je pozorovatelná v chromosféře (s filtrem Hα) a dosahuje aspoň 5° heliografické délky nebo šířky


Přehled aktivních oblastí ve fotosféře ze dne 7. 3. 2014, zdroj: sonda SDO.

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.