Vydařený 22. ročník celostátního slunečního semináře

Hromadný snímek účastníků 22. celostátního slunečního semináře Tradiční celostátní sluneční semináře pořádané Slovenskou ústrednou hvezdárňou, které jsou v komunitě slunečních astronomů, fyziků, geofyziků atd. známy jako „hurbanovské“ semináře, mají svou velmi kvalitní odbornou úroveň, skvělou atmosféru a mnoho příležitostí k pracovním i osobním setkáním.

Cílem semináře je představit nové výsledky moderní sluneční fyziky z oblasti vztahů Slunce –Země, stejně jako podat přehled o současném stavu ve vybraných oblastech sluneční fyziky, geofyziky, meteorologie a klimatologie. Významná část programu byla věnovaná také prezentacím prací studentů a doktorandů slovenských i českých univerzitních i akademických pracovišť. Nezapomnělo se ani na výsledky odborné a popularizační práce na slovenských i českých hvězdárnách.

Marián Vidovenec - nový ředitel SUHHlavní příspěvky byly věnovány především fyzikálním procesům a jevům ve sluneční atmosféře, projevům sluneční aktivity, úplným zatměním Slunce, procesům a jevům v meziplanetárním prostoru – tzv. kosmickému počasí a jeho vlivu na geoaktivitu, ale i další složky naší planety.

Seminář měl, jak bývá zvykem, velmi vysokou odbornou úroveň, což se projevilo mimořádnou kvalitou zejména zvaných referátů, které poskytovaly velmi aktuální a značně vyčerpávající přehled aktuálních názorů, modelů a teorií zásadních problémů sluneční fyziky, zejména procesům ve sluneční atmosféře.

Jednalo se zejména o příspěvek Aleše Kučery z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici o sluneční fotosféře, který poskytl téměř neuvěřitelný přehled soudobých poznatků a názorů na základní procesy a jevy v této „základní“ vrstvě sluneční atmosféry. Teoretické poznatky a názory byly doloženy pozorovacím materiálem a publikovanými závěry.

V dalším přehledovém referátu seznámil Michal Sobotka z Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově účastníky s přehledem moderních slunečních dalekohledů, a jejich pozorovacích a technických možností.

Další referát přednesl opět pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici pan Julius Koza, který se věnoval novým poznatkům z výzkumu sluneční chromosféry a představil nejnovější světově dostupný pozorovací materiál v podobě videozáznamů doplněných poznámkami a dalšími podpůrnými materiály.

Třetí den semináře zahajoval Jaroslav Dudík z KAFZM FMFI UK Bratislava a DAMTP-CMS, University of Cambridge, UK, který se ve svém příspěvku zaměřil na snímkování, spektroskopii a magnetickou topologii slunečních erupcí. Příspěvek nastínil dnešní možnosti pozorování a diagnostiky slunečních erupcí.

Další den dostal slovo Miroslav Bárta z Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově, který se věnoval sluneční radioastronomii v přicházející éře obřího systému radioteleskopů ALMA, které snad začnou být využívány i pro oblast sluneční fyziky. Právě vysoké rozlišení a technické možnosti ALMA dávají naději na nové objevy a posun našich poznatků kupředu.

S velkým zájmem si účastníci poslechli přehledový referát věnovaný současnosti Observatoře Lomnický štít provozované Astronomickým ústavem SAV. Jan Rybák představil velmi rozsáhlou modernizaci nejen samotných dalekohledů, ale také nezbytného technického i prostorového zázemí, která slibuje velmi zajímavé výsledky v oblasti pozorování a výzkum nejen emisní koróny.

Poslední přehledový referát byl věnován pozorování Slunce na Ondřejově a přednesl jej Pavel Kotrč z Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Zavzpomínal na bohatou historii pozorování Slunce na Ondřejově, představil již neexistující i dodnes funkční přístroje pro pozorování Slunce, stejně jako přístroje připravované.

Výbornou příležitostí k diskusím i odpočinku byl společenský večerRozhodně by stálo za to, věnovat se i řadě dalších zajímavých referátů, ale to by se text této stručné zprávy rozrostl natolik, že by se již o stručnou zprávu nejednalo. Pokud Vás sluneční fyzika, pozorování Slunce a řada dalších se Sluncem souvisejících věcí zajímají, neváhejte a v roce 2016 přijeďte i Vy.

Z přednesených referátů pořadatel zpracuje a vydá Sborník referátů v elektronické podobě na CD.

Pracovníci valašskomeziříčské hvězdárny představili celkem tři příspěvky, které se věnovaly jak novému technickému vybavení observatoře, vzdělávacím aktivitám, tak problémům a výsledkům pozorování projevů sluneční aktivity ve spektrálních čarách vodíku (H-alfa) a vápníku (CaII K). Jeden z příspěvků byl věnován problematice pozorování protuberancí a jejich zpracování.

Děkujeme všem kolegyním a kolegům pořádající organizace, zejména členům Lokálního organizačního výboru a Vědeckého organizačního výboru a především předsedovi obou těchto výborů panu Ivanovi Dorotovičovi a jeho týmu. Na akci se podílela také Sluneční sekce Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

... a snad se všichni sejdeme v roce 2016 na již 23. „hurbanovském“ celostátním slunečním semináři.

 

FOTOGALERIE

Aleš Kučera z AsÚ z Tatranské Lomnice

Aleš Kučera z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici při své úvodní přehledové přednášce o sluneční fotosféře.

Nestor nejen slovenské sluneční astronomie - Milan Rybanský.

Milan Rybanský se právem řadí mezi nestory nejen slovenské sluneční astornomie a fyziky.

Hlavní organizátor akce - Ivan Dorotovič ze SUH

Hlavní organizátor celé akce - Ivan Dorotovič ze Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanove.

Vlevo Elena Dzifčáková a vpravo Michal Sobotka při jedné ze svých přednášek

Michal Sobotka z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově při jednom ze svých příspěvků, vlevo Elena Dzifčáková.

Miroslav Klvaňa z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově

Miroslav Klvaňa z Astronomického ústavu v Ondřejově se zabýval technickými problémy podpůrných přístrojů pro velké sluneční dalekohledy.

Neformální diskuse v přestávce na nezbytnou dávku kofeinu

Jedna z mnoha neformální diskucí v průběhu nezbytných přestávek na kávu a další občerstvení.

Výlet na Oravský hrad

Účastníci semináře při výletě na Oravský hrad.

Oravský hrad

Oravský hrad

Miroslav Bárta z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově

Miroslav Bárta z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově seznámil účastníky s aktuálními možnostmi a perspektivami rádiových pozorování Slunce pomocí nejnovějších přístrojů.

Jeden ze zahraničních účastníků semináře K. A. Firoz (bez reflexní vesty vlevo)

Jeden ze zahraničních účastníků semináře K. A. Firoz (v reflexní vestě vlevo Aleš Kučera).

Ivan Dorotovič ze Slovenské ústřední hvězdárny

Ivan Dorotovič ze Slovneské ústřední hvězdárny Hurbanovo při jednom ze svých příspěvků.

Zástupce Hvězdárny Valašské Meziříčí Jiří Srba

JIří Srba představil nové technické možnosti HVězdárny Valašské Meziříčí v oblasti pozorování projevů sluneční aktivity.

Jan Rybák z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici

Jan Rybák z Astronmického ústavu SAV v Tatranské Lomnici představil současnost observatoře na Lomnickém štítu.

Zástupce Hvězdárny Valašské Meziříčí Libor Lenža

LIbor Lenža z Hvězdárny Valašské Meziříčí představil vybrané pozorování slunečních erupcí a protuberancí.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?