Setkání pozorovatelů Slunce z Čech a Slovenska

Představení Vzdělávacího a výukového centra v budově odborného pracoviště valašskomeziříčské hvězdárnyCílem společného přeshraničního 1. česko-slovenského setkání pozorovatelů Slunce bylo obnovit a rozvinout tradici společných odborných setkávání početných pozorovatelů Slunce nejen na hvězdárnách z obou stran hranice. V 80. letech 20. století se jednalo o velmi početnou komunitu na obou stranách hranice (v rámci již zaniklého projektu FOTOSFEREX). Dnes je situace v mnohých ohledech jiná, a proto vzájemné setkání bylo velmi žádoucí.

Páteční podvečer a úvod semináře byl věnován klíčovým metodám výzkumu sluneční aktivity, a to měření magnetických polí a rychlostních polí pomocí přístrojů v České republice. Slova se ujal Ing. Miroslav Klvaňa, CSc., který dlouho působil jako vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově, kde se podílel na konstrukci a provozu magnetografů a analýze dat. V rámci svého příspěvku Magnetografická éra ondřejovské observatoře (měření magnetických a rychlostních polí na Slunci) nejprve vysvětlil základní principy měření a pak představil historii přístrojů i získaných údajů včetně vybraných vědeckých výsledků.

Páteční večer byl věnován sluneční koróně prostřednictvím zkušeného odborníka na tuto oblast sluneční atmosféry pan Dr. Vojtecha Rušina z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici. Ve svém příspěvku s názvem Slnečná korona včera a dnes představil nejen fascinující historii poznávání a pochopení tohoto fenoménu, ale především současné problémy fyziky sluneční koróny a jejich řešení prostřednictvím klasických i moderních přístrojů.

Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno snad nejznámějšímu projevu sluneční aktivity, a sice slunečním erupcím. Přednášku přednesl vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově a jeho dlouholetý ředitel pan prof. Petr Heinzel. Svůj příspěvek s názvem Pozorování slunečních erupcí z pozemních a kosmických observatoří zaměřil na pozorování slunečních erupcí, jejich interpretaci a závěry včetně moderních modelů. Poukázal také na snahy o pozorování eruptivních jevů u jiných hvězd v okolí Slunce a představil také připravovaný automatický dalekohled pro sledování slunečních erupcí na Pecném.

Před sobotním polednem se dostalo na kratší příspěvky z řad účastníků. Bára Gregorová (studentka MU Brno) představil cíle a činnost dobrovolného seskupení mladých lidí zajímající se o sluneční fyziku a pozorování Slunce v příspěvku Představení činností a možností Sluneční skupiny. Následoval příspěvek zpracovaný Martinou Exnerovou a Liborem Lenžou s názvem Systém archivace a zpřístupnění pozorování Slunce na Hvězdárně Valašské Meziříčí, který seznámil s principy archivace pozorování projevů sluneční aktivity a možnostmi jejich využití. Poté následovala exkurze do prostor nově dovybaveného Vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci v budově odborného pracoviště.

Sobotní odpoledne zahájil velmi zajímavým příspěvkem s názvem Vědecké výsledky z pozorování sluneční koróny ředitel Hvězdárny v Úpici Ing. Marcel Bělík. Zabýval se vědeckými interpretacemi pozorování sluneční koróny při úplných zatměních Slunce a závěr vyzval mladé kolegy z obou zemí k možné spolupráci na zpracování dat.

Následoval příspěvek vzácného hosta a účastníka akce, ředitele Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanove pan Ing. Teodora Pintéra, který svým referátem Pozorovanie Slnka a výskumné aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove představil rozsáhle aktivity observatoře v této oblasti. Závěr se účastníky seznámil s jednoduchým spektrografem, který se dá výborně použít jako učební pomůcka i jako příruční analyzátor. Kromě toho přivezl všem účastníkům velmi cenný dárek v podobě tradičního Astrokalendáře na rok 2014 a Hvězdářské ročenky. Za obojí patří jemu i ústřední hvězdárně náš velký dík!

Pak Libor Lenža představil minulosti, současnost i budoucí záměry vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci – sluneční observatoře, které bylo dovybavené v rámci projektu Se Sluncem společně. Nejenže seznámil s výukovými možnostmi a záměry centra, ale také s ukázkami realizovaných pozorování.
Na tento příspěvek navázal přednáškou Pozorování Slunce v čáře Ca II K a první výsledky, kde se zaměřil na velmi zajímavou oblast pozorování projevů sluneční aktivity, zejména při kombinaci s dalšími pozorováními.

Večerní program patřil partnerské organizaci projektu, Krajské hvězdárně v Žilině, panu Dr. Jánu Mäsiarovi, který účastníky seznámil se svým příspěvkem Historie a možnosti pozorování Slunce a jeho využití pro vzdělávání na Krajské hvězdárně v Žilině. Ve svém příspěvku byl v mnoha ohledech kritický až provokativní, což zcela záměrně vedlo k rozpoutání velmi zajímavé debaty a výměny názorů, čímž příspěvek plynule přešel do panelové diskuse s tématem oborové spolupráce a možností využití pozorování Slunce ve výuce.

Nedělní dopoledne patřilo dvěma odborníkům z Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově. Dr. Pavel Kotrč seznámil účastníky prostřednictvím známých optických jevů v zemské atmosféře se základy spektroskopie a polarizace světla. V rámci přednášky Spektrum a polarizace záření Slunce předvedl i několik názorných ukázek s přivezenými optickými díly. V odborné části se zaměřil na principy spektrografů a výsledky z jejich měření.

V posledním příspěvku se jeho autor Dr. Miroslav Bárta zaměřil na Eruptivní procesy na Slunci a jejich rádiovou, optickou a EUV diagnostiku. Kromě základních informací posluchače seznámil především s vlastní prací v oblasti modelování eruptivních procesů a jevů s tím souvisejících a zároveň představil možné a pozorovatelné efekty při slunečních erupcích, které vyplývají z posledních teorií. To je vždy velkou výzvou pro pozorovatele.

Zvukové záznamy a prezentace budou po jejich zpracování zveřejněny na webu www.pozorovanislunce.eu.
 

Fotogalerie

Ing. Miroslav Klvaňa hovoří o magnetických polích na Slunci a magnetografech

Ing. Miroslav Klvaňa hovoří o magnetických polích na Slunci a magnetografech

Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici přijel s přednáškou o sluneční koróně.

Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici přijel s přednáškou o sluneční koróně.

Prof. Petr Heinzel se věnoval erupcím nejen na Slunci, ale i na jiných hvězdách.

Prof. Petr Heinzel se věnoval erupcím nejen na Slunci, ale i na jiných hvězdách.

Zajímavé poznatky o slunečních erupcích přednesl prof. Petr Heinzel.

Zajímavé poznatky o slunečních erupcích přednesl prof. Petr Heinzel.

Bára Gregorová seznámila účastníka akce s činností a cíli Sluneční skupiny při Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Bára Gregorová seznámila účastníka akce s činností a cíli Sluneční skupiny při Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Exkurze do kopule Vzdělávacího a výukového centra v budově odborného pracoviště.

Exkurze do kopule Vzdělávacího a výukového centra v budově odborného pracoviště.

Pohled na přístroje z ptačí perspektivy.

Pohled na přístroje z ptačí perspektivy.

Počasí umožnilo i předvést praktické ukázky pozorování a jeho využívání pro vzdělávání.

Počasí umožnilo i předvést praktické ukázky pozorování a jeho využívání pro vzdělávání.

Výklad o přístrojových možnostech pracoviště.

Výklad o přístrojových možnostech pracoviště.

Praktické pozorování prostřednictvím moderní techniky.

Praktické pozorování prostřednictvím moderní techniky.

Marcel Bělík hovořil o vědeckých výsledcích pozorování koróny v době úplného zatmění Slunce.

Marcel Bělík hovořil o vědeckých výsledcích pozorování koróny v době úplného zatmění Slunce.

Milý host, ředitel Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanově pan Ing. Teodor Pintér.

Milý host, ředitel Slovenské ústřední hvězdárny v Hurbanově pan Ing. Teodor Pintér.

Ing. Pintér představil zajímavý ruční spektrograf.

Ing. Pintér představil zajímavý ruční spektrograf.

Představení Vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci

Představení Vzdělávacího a výukového centra pro přeshraniční spolupráci

Dr. Ján Mäsiar, ředitel Krajské hvězdárny v Žilině velmi dobře připravil náladu na panelovou diskusi.

Dr. Ján Mäsiar, ředitel Krajské hvězdárny v Žilině velmi dobře připravil náladu na panelovou diskusi.

Dr. Pavel Kotrč zajímavou formou představil sluneční spektrum a polarizaci záření.

Dr. Pavel Kotrč zajímavou formou představil sluneční spektrum a polarizaci záření.

Dr. Miroslav Bárta při diskusi na závěr svého velmi zajímavého příspěvku.

Dr. Miroslav Bárta při diskusi na závěr svého velmi zajímavého příspěvku.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?