Nušlova cena 2014 prof. RNDr. Petr Heinzelovi, DrSc.

"Česká astronomická společnost a Středisko společných činností Akademie věd České republiky vás srdečnou zvou na slavnostní předání Nušlovy ceny za rok 2014 a laureátskou přednášku, které proběhnou v sobotu 13. prosince 2014 od 14:00 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, v sále 206.

Cenu předá předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc., Dr.h.c. Laudatio přednese emeritní předsedkyně České astronomické společnosti a současná předsedkyně Sluneční sekce České astronomické společnosti RNDr. Eva Marková, CSc.

Laureát Nušlovy ceny za rok 2014 Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR přednese laureátskou přednášku na téma „Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí", ve které i zavzpomíná na ondřejovské začátky a dotkne se současných moderních poznatků.

Vstup zdarma. Předání ceny i laureátská přednáška jsou přístupné veřejnosti."

(Přezvato z astro.cz)

František Nušl ((3. 12. 1867 - 17. 9. 1951) byl  čtrnáct let ředitelem státní hvězdárny a dvacet pět let (1922 - 1947) předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. Společně s Josefem Janem Fričemzaložil Ondřejovskou hvězdárnu a byl jejím prvním ředitelem, podílel se na budování Štefánikovy hvězdárny a od roku 1928 byl profesorem astronomie na Karlově univerzitě. Kdybychom se zabývali jeho životem, ještě blíž našli bychom mnoho dalšího, o co se v životě zasloužil.

Cena Františka Nušla je největší ocenění, které může astronom v České astronomické společnosti dostat. Uděluje se lidem, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Poprvé byla udělena v roce 1938 panu Ing. Karelu Čackému za soustavnou péči o Štefánikovu hvězdárnu. V roce 1949 bylo předávání této ceny přerušeno a až po 50 letech (1999) se Česká astronomická společnost rohodla cenu začít znovu udělovat.

Petr Heinzel (narozen 9.listopadu 1950) pracuje od roku 1974 na Slunečním oddělení v Akademii věd v Ondřejově. Ve sluneční fyzice, které se celý život věnuje dosáhl velkých výsledků. Vybereme jen některá témata, kterými se zabýval: fyzika erupcí, protuberancí a koronálních smyček, přenos záření ve hvězdných attmosférách, hydrodynamika, spektrální diagnostika fyzikálních mechanismů v astrofyzikálním plazmatu... 

"Byl řadu let vedoucím Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR a v letech 2004 - 2012 ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Přednáší teorii hvězdných atmosfér a sluneční fyziku na MFF UK,  Komenského univerzitě v Bratislavě  a  Univerzitě ve Vratislavi (Polsko),  kde také vedl a vede řadu diplomantů a doktorských studentů. Působil též na univerzitě v Paříži (Orsay), observatoři v Meudonu u Paříže, Moskevské státní univerzitě, Ústavu Maxe Plancka pro astrofyziku v Garchingu a na Univerzitě v Káhiře. Je členem Mezinárodní astronomické unie i České astronomické společnosti"

(citace z tiskové zprávy České astronomické společnosti č. 205 z 10. 12. 2014)
 

  

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.