Pracovní setkání Sluneční skupiny

26.12.2013

Setkání Sluneční skupiny při Hvězdárna Valašské Meziříčí včetně hostů.Dne 7. prosince 2013 se v rámci Fotografického workshopu sešla skupina mladých lidí, spolupracovníků nejen Hvězdárny Valašské Meziříčí, která je zaměřena na pozorování projevů sluneční aktivity, jeho zpracování a publikování. Jedním z cílů je také další vzdělávání a rozvoj spolupráce. Více informací o cílech a aktivitách Sluneční skupiny najdete na těchto webových stránkách.

Poslední setkání členů Sluneční skupiny se uskutečnilo v druhé polovině srpna, takže nejprve bylo potřeba zkontrolovat plnění úkolů, které jsme si vytýčili. Až na některé drobnosti byly všechny úkoly splněny nebo se na nich pracuje.

V další části jsme se věnovali již realizovaným akcím, jejich kladným stránkám, ale také tomu, co by bylo potřeba zlepšit či změnit. V této chvíli se rozpoutala dlouhá a zajímavá diskuse. Pro pracovníky hvězdárny to byly velmi cenné informace a zpětná vazba. Dalším bodem bylo ohlédnutí za rozsahem a kvalitou publikační činnosti členů skupiny a také návrhů na její vylepšení. Hovořili jsem také o možnostech, efektivitě a účelnosti využití sociálních sítí a komunikačních systémů.

Dalším bodem bylo shrnutí rozvoje pozorovacích kapacit na Hvězdárně Valašské Meziříčí a především dalších plánů na jejich vylepšení a rozvoj. Cílem však není neustále něco vyvíjet a rozvíjet, ale dostat systém do použitelného a akceptovatelného stavu ( z hlediska dalšího i mezinárodního využití dat) a intenzivně, dlouhodobě a systematicky s ním pozorovat.

Velký prostor byl věnován také připravovaným odborným akcím v roce 2014, z nichž některých se chceme aktivně účastnit. Jde zejména o 22. celostátní sluneční seminář, který pořádá Slovenská ústredná hvězdáreň v Hurbanove a velmi významná konference Solar and Stellar Flares (v Praze). K tomu ještě pár dalších akcí a mám práce více než dost.

Velká pozornost a dlouhá diskuse byla věnována možnostem finanční podpory aktivit skupiny i jednotlivých členů. Bohužel činnost skupiny je časově poměrně náročná, je potřeba se setkávat, a také pracovat (především na Hvězdárně Valašské Meziříčí). Ne vždy jsou na tyto aktivity finanční zdroje. Proto aktivně hledáme další možnosti podpory naší činnosti. Uvidíme, co nového přinese další rok.

Zásadním bodem setkání byla diskuse nad potřebou získávání a motivování nových členů, kteří by se do úkolů skupiny aktivně zapojilil a pracovali nejen pro cíle skupiny, ale především na svém vlastním rozvoji. Věříme, že se nám podaří v dalším roce získat alespoň jednoho až tři nové mladé kolegyně/kolegy a spolupracovnice/spolupracovníky. I tohoto setkání se účastnili potenciální zájemci z řad žáků a studentů.

Jáchym Bulek informoval o pokroku ve svém projektu nazvaném SODM - Solar Observation Data Manager. Jedná se o softwarový projekt, jehož cílem je především usnadnit práci Sluneční skupiny fungující na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Vytvořený software bude v prvé řadě sloužit pro práci s daty, a to jak naměřenými přímo Sluneční skupinou, tak i volně dostupnými daty jiných organizací. V případě, že se bude projekt vyvíjet správným směrem, dalo by se využít několika různých možností jak software zpřístupnit a jistým typem reklamy informovat uživatele o HVM popř. přímo o Sluneční skupině. Software bude v brzké době veřejně zpřístupněn.

Závěrem už jen rekapitulace úkolů, termíny a odpovědné osoby. Další setkání Sluneční skupiny se uskuteční v průběhu první poloviny roku 2014.

 

Fotografická příloha

Členové Sluneční skupiny a hosté při setkání počátkem prosince 2013.

Členové Sluneční skupiny a hosté při setkání počátkem prosince 2013.

Členové Sluneční skupiny a hosté při setkání počátkem prosince 2013.

Členové Sluneční skupiny a hosté při setkání počátkem prosince 2013. 

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.