Pozorování Sluneční aktivity - červen 2013

04.07.2013

Kromě pozorování aktivních oblastí ve chromosféře jsme také pracovali na dokončení vývoje dalekohledu pro pozorování detailů aktivních oblastí v čáře vápníku CaK. Do operačního nasazení však tento dalekohled nasazen ještě není. Naopak synoptické (přehledové) dalekohledy pro pozorování Slunce v čáře vodíku (H-alfa) a vápníku (CaK) byly po jejich testování uvedeny do operačního provozu. Jejich úkolem je sledovat a pořizovat celkové snímky Slunce s možností pozorování nejrůznějších projevů jeho aktivity (protuberance, filamenty, aktivní oblasti, erupce, apod.).

Pozorovací podmínky se velmi lišily a odrážely meteorologickou situaci i situaci na pozorovacím stanovišti. Proto mezi pozorováními najdeme velmi kvalitní snímky, stejně jako snímky s horší až špatnou kvalitou.

Kromě aktivních oblastí na slunečním disku se nám podařilo zachytit i aktivní protuberance, jejichž snímky uvádíme níže v galerii. Podařilo se nám také dne 17. června pozorovat jednu protuberanci, kterou ve stejnou dobu pozorovali také kolegové z hvězdárny v Úpici. K této protuberanci jsme zveřejnili na našem webu samostatný článek, včetně snímků.

Zajímavé pozorování máme také z 20. června, kdy jsme od samého počátku měli možnost pozorovat aktivní protuberanci u nově vycházející aktivní oblasti NOAA 11777. Malá fotogalerie této protuberance byla zveřejněná na našem Facebooku.

Bohužel i přes velkou snahu se nám nedaří registrovat větší erupce. Ty nastávají buď ve chvíli, kdy je Slunce pod obzorem nebo je zataženo. Věříme však, že se nám v nejbližší době podaří erupce podrobně zaznamenat všemi dostupnými technickými prostředky.

Měsíc červen byl výjimečný také tím, že jsme pořádali dvě zajímavé akce v rámci projektu Se Sluncem společně. Předposlední červnový víkend se uskutečnila studijní a motivační cesta zaměřená na využití sluneční energie ve všech svých podobách a také na pozorování Slunce. Druhá akce se konala poslední červnový víkend. Workshop s pracovním názvem Slunce a jeho pozorování I – Fyzika plazmatu byl zaměřen jak na praktické pozorování a zpracování pozorování, tak v teoretické oblasti na úvod do fyziky plazmatu. V rámci akce si účastníci sami nasnímali a zpracovali záznamy jak aktivních oblastí na Slunci, tak protuberancí, ale i celkových přehledových snímků Slunce. Jednu ukázku velmi kvalitního pozorování uvádíme níže ve fotografické příloze.

 

UKÁZKY POZOROVÁNÍ

 

Celkový snímek Slunce v čáře CaK vápníku ze dne 20. 6. 2013 v 07:43:19 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí
 
Celkový snímek Slunce v čáře vodíku H-alfa ze dne 20. 6. 2013 v 09:58:44 UT. Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí
 
Snímek aktivní oblasti NOAA 11762 ze dne 02. června 2013 v 08:39:38 UT. Ukazuje typickou bipolární konfiguraci magnetického pole. Kromě drobných výtrysků (vlevo od levé skvrny či nahoru od pravé skvrny) jsou patrné i filamenty aktivní oblasti.
 
Vznikající kompaktní aktivní oblast s tmavými filamenty a jedním klidným filamentem (nahoře na obrázku). Aktivní oblast NOAA 11764 ze dne 2. 6. 2013 v 08:35:11 UT.
 
Nevelká aktivní oblast NOAA 11763 ze dne 2. června 2013 v 08:42:28 UT. Kromě malé sluneční skvrny je dobře patrný jak filament táhnoucí se ve směru shora dolů, tak celková struktura chromosféry v těsném okolí aktivní oblasti.
 
Ukázková aktivní oblast NOAA 11765 ze dne 8. června 2013 v 10:05:36 UT. Díky velmi kvalitnímu obrazu je možné sledovat velmi podrobnou strukturu chromosféry v okolí skvrn.
 
Oblast NOAA 11765 ze dne 9. června 2013 v 10:08:16 UT. Můžete porovnat její vývoj za zhruba 24 hodin i změnu kvality pozorovacích podmínek.
 
Nově vznikající aktivní oblast NOAA 11768 z 12. června 2013 v 11:14:35 UT. Oblast tvořily 3 skvrny v kompaktním uspořádání. Jak se oblast dále a rychle vyvíjela je vidět na dalším snímku.
 
Vývoj aktivní oblasti NOAA 11768 byl velmi zajímavý a relativně rychlý. Tento snímek ze dne 13. června 2013 z 11:25:52 UT ukazuje stále ještě komapktní skupinu původně tří výraznějších skvrn, jejichž počet vzrostl.
 
Jeden ze série snímků aktivního filamentu typu výtrysk v aktivní oblasti NOAA 11770 ze dne 18. června 2013 v 15:27:59 UT. Na snímku je kromě aktivní oblasti nahoře vidět i zmíněný výtrysk včetně zjasnění v podobě doznívající malé erupce, ale jsou zde také patrné artefakty v podobě kruhových interferenčních obrazců v levé spodní části obrázku, vzniklé nedokonalou kalibrací snímků.
 
Zajímavá a kompaktní skupina celkem čtyř aktivních oblastí na jednom záběru. Jedná se o oblasti NOAA 11774, NOAA 11770, NOAA 11772 a NOAA 11769 ze dne 16. června 2013 v 16:20:50 UT.
 
O dva dny později se již čtveřice aktivních oblastí na snímek nevlezla. Obrázek zobrazuje dominantní skupinu NOAA 11774, dále NOAA 11772 a NOAA 11770 dne 18. června 2013 v 12:23:39 UT. Snímek velmi názorně demonstruje závislost kvality pozorovacích podmínek a i relativně malé (zejména vysoké) oblačnosti na kvalitu pozorování. V pravé části snímku vidíme relativně dobře chromosférické struktury, v levé části snímku nevidíme téměř nic.
 
Jedna z mála zaregistrovaných erupcí (bohužel za špatných pozorovacích podmínek) v aktivní oblasti NOAA 11775 dne 18. června 2013 v 07:20:12.
 
Aktivní oblast NOAA 11776 ze dne 20. června 2013 v 05:58:42 UT. I když pozorovací podmínky nebyly ideální, přesto je možné na snímku rozeznat typické chromosférické struktury od zjasnění, přes tmavší filamenty, i vliv magnetického pole na okolní plazmu (v podobě magnetickým polem orientovaných struktur - porovnejte s klidnou chromosférou v pravém horním rohu snímku).
 
Skutečně vydařený snímek aktivní oblasti NOAA 11778 ze dne 29. června 2013 v 07:45:39 UT, který pořídila Hanka Kučáková, jedna z účastnic přeshraničního worskhopu Se Sluncem společně I - Fyzika plazmatu.
 
Na konec malá lahůdka v podobě složených snímků z vývoje filamentu na slunečním disku ve dnech 9. až 13. června 2013.
 

Přehledová tabulka počtu pozorovacích dnů k detailním snímkům dané oblasti - červen 2013

Oblast NOAA
Pozorování
v čáře H-alfa
[počet dnů]
Erupce
11760 1  
11762 1  
11763 1  
11764 1  
11765 5  
11768 5  
11769 5
B9.4
11770 11 C1.3,C2.2
11771 2 B7.9
11772 8  
11773 8  
11774 8  
11775 8  
11776 8  
11777 6  
11778 4  
11779 1  
11780 1  
11782 1  

Počet pozorovacích dnů: 18
Počet napozorovaných oblastí: 19

 

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.