23. CELOŠTÁTNÝ SLNEČNÝ SEMINÁR

17.12.2015

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 23. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. mája - 3. júna 2016 v hoteli KLAR v Liptovskom Mikuáši.

Cieľ seminára

Cieľom seminára bude prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery sa týkali nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a jeho vplyv na geoaktivitu, meteorologické a klimatické procesy.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na CD, ktorý bude publikovaný aj na internetovej stránke SÚH.

Vedecký organizačný výbor seminára

Marcela Bodnárová, AsÚ SAV Tatranská Lomnica; Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena Dzifčáková, AsÚ AV ČR Ondřejov; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, AsÚ AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, GfÚ SAV Bratislava - Geomagnetické observatórium Hurbanovo.

Organizátori seminára

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo), fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

Predbežný program seminára

  •     Pondelok, 30. mája - popoludní - príchod a prezentácia účastníkov, večera
  •     Utorok, 31. mája – predpoludním - otvorenie seminára a odborný program, popoludnie - odborný program
  •     Streda, 1. júna - predpoludním - odborný program, popoludnie – exkurzia
  •     Štvrtok, 2. júna - odborný program, večer - slávnostná večera
  •     Piatok, 3. júna - odborný program, poludnie - ukončenie seminára, obed

Podrobný program seminára bude uverejnený do konca apríla 2016.

Predbežná registrácia účasti

Záujemci o účasť na 23. celoštátnom slnečnom seminári s medzinárodnou účasťou sa môžu predbežne registrovať do 31. 1. 2016 vyplnením on-line návratky.

Podrobné informácie o odbornom programe, ubytovaní a aktuálnych finančných nákladoch spojených s účasťou na seminári a tiež pokyny pre autorov referátov budú uverejnené v apríli 2016 na stránke seminára a všetkým prihláseným účastníkom bude zaslané oznámenie o tomto uverejnení elektronickou poštou.
 

Informace o  ubytování, registračním poplatku a dalších oraganizačních záležitostech najdete na stránce organizátorů.

 

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.