Workshop - Se Sluncem společně III - Sluneční fyzika

Níže uvádíme ke stažení vybrané materiály z workshopu Se Sluncem společně III - Sluneční fyziky (pozvánka s programem), který se uskutečnil ve dnech 8.-10. listopadu 2013 v prostorách specializované učebny a vzdělávacího a výukového centra na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Prezentace ke stažení

Slunce jako hvězda – Michal Švanda (1,8 MB; pdf)

Sluneční dynamika – Michal Švanda (1,6 MB; pdf)

Slunce a Sluneční soustava – Michal Švanda (1,1 MB; pdf)

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – Michal Švanda (1,5 MB; pdf)

Sluneční skvrny od A do Z – Michal Sobotka (1,1 MB; pdf)

Jemná struktura slunečních skvrn – Michal Sobotka (0,9 MB; pdf)

Systém digitálních archívů snímků projevů sluneční aktivity - Martina Exnerová (0,6 MB; pdf)

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – Michal Sobotka (0,7 MB; pdf)

Velké sluneční dalekohledy – Michal Sobotka (1,6 MB; pdf)

 

Zvukové záznamy přednášek ke stažení

Slunce jako hvězda I – Michal Švanda (30,1 MB; pdf)

Slunce jako hvězda II – Michal Švanda (37,4 MB; pdf)

Sluneční dynamika – Michal Švanda (30,4 MB; pdf)

Slunce a Sluneční soustava, Slunce a Sluneční soustava II – Michal Švanda (47,9 MB a 19,3 MB; pdf)

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – Michal Švanda (19,3 MB; pdf)

Sluneční skvrny od A do Z – Michal Sobotka (45,0 MB; pdf)

Jemná struktura slunečních skvrn – Michal Sobotka (32,4 MB; pdf)

Systém digitálních archívů snímků projevů sluneční aktivity - Martina Exnerová (5,3 MB; pdf)

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – Michal Sobotka (32,4 MB; pdf)

Velké sluneční dalekohledy – Michal Sobotka (28,4 MB; pdf)

 

Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce, sluneční aktivita, sluneční skvrny

Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově a Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
  1. Slunce jako hvězda – nitro Slunce, atmosféra, modely, vývoj Slunce. Helioseismologie. Srovnání Slunce s jinými hvězdami.
  2. Sluneční dynamika – konvekce, rotace Slunce, velkorozměrové pohyby, principy slunečního dynama.
  3. Slunce a Sluneční soustava – sluneční vítr, heliosféra, kosmické počasí, klimatické efekty Slunce.
  4. Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – stručný přehled novinek ze sluneční fyziky.
 
RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově
  1. Sluneční skvrny od A do Z – Historie pozorování, výskyt během slunečního cyklu, proč vznikají a jak se vyvíjejí, typické vlastnosti skvrn (teplota, magnetické pole), Wilsonova deprese, pohyby ve skvrnách a kolem nich.
  2. Jemná struktura slunečních skvrn – umbra: umbrální jádra, umbrální body, magnetické pole a rychlosti; penumbra: penumbrální vlákna, penumbrální zrna, magnetické pole a rychlosti; světelné mosty: tvar, struktura, vznik a zánik, magnetické pole a rychlosti.
  3. Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – co nám kazí vysoké úhlové rozlišení (přístroj, atmosféra), korekce obrazu během pozorování, zpracování a rekonstrukce obrazu, měření magnetických polí a rychlostí.
  4. Velké sluneční dalekohledy – typy a konstrukce, klasika 20. století, dalekohledy nové generace (GREGOR, NST, ATST, EST), postfokální přístroje (spektrografy, filtry)..

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.