Snímek měsíce únor 2014

DUHOVÝ POHLED DO NITRA SLUNEČNÍ ATMOSFÉRY

 

Ukázka z videa představujícího netradiční kombinaci snímků sluneční atmosféry ze sondy SDO.

 

Sluneční sonda SDO (Solar Dynamics Observatory) provozovaná americkou NASA pořizuje neustále a v několika vlnových délkách kvalitní snímky naší nejbližší hvězdy. Díky tomu získáváme stále lepší představu o procesech ve sluneční atmosféře a zejména jejich dynamice. V tomto měsíci tak výjimečně v této rubrice nezveřejňujeme snímek, ale video, snad nám to prominete.

Velmi zajímavé a unikátní video zveřejnila NASA. Využívá velmi kvalitních snímků sluneční atmosféry, zejména v extrémně ultrafialové oblasti, které téměř kontinuálně na zemi posílá sonda SDO (Solar Dynamics Observatory).

 

 

Díky těmto snímků sestavili unikátní „sluneční duhu“, kde jsou jednotlivé pozorované vlnové délky reprezentovány různými barvami. Díky nim a kontinuálnímu obrazu a netradičnímu nápadu střídání snímků v různých vlnových délkách, můžeme na videu sledovat fascinující děje i útvary ve sluneční atmosféře od fotosféry po korónu. To odpovídá teplotám od řádově 6 000 °C po několik miliónů.

Jednotlivé vlnové délky představují různou teplotu snímaného materiálu, který toto záření vyzařuje. Barvy použité k obarvení snímků (vlastní snímky odpovídají ve většině případů extrémně ultrafialové oblasti spektra) jsou vybrány vědci na Zemi. A jaké barvy zvolili pro prezentované vlnové délky?

Žlutá barva odpovídá přibližně 580 nm (1 nm = 0,000 000 001 m), což na Slunci odpovídá materiálu o teplotě kolem 5 700 °C, tedy sluneční fotosféře. Extrémně ultrafialové záření na vlnové délce 9,4 nm, které je na snímcích z SDO obvykle prezentováno zelenou barvou, odpovídá září atomů o teplotě kolem 6,3 miliónů °C. tato vlnová délky je vhodné pro pozorování slunečních erupcí.

Sluneční atmosféru na vlnových délkách extrémně ultrafialového záření nesleduje jen sonda SDO, ale i další sondy a družice (například IRIS (více o IRIS), STEREO, SOHO). Pokud se chcete podrobně seznámit, jaké barvy prezentují jaké vlnové délky, můžete se podívat na stránku s převzatými snímky ze sondy SDO, kde najdete i české komentáře a vysvětlení.

Toto nápadité video se nám líbilo natolik, že jsme ho i přesto, že se nejedná o snímek, zařadili do této rubriky. Věříme, že se bude líbit i Vám.

Zdroj: http://www.nasa.gov/content/goddard/nasas-sdo-shows-the-suns-rainbow-of-wavelengths/

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.