Chromosféra aktuálně

Chromosféra [vs] je jednou z vrstev sluneční atmosféry, ve které můžeme pozorovat velmi zajímavé útvary a projevy sluneční aktivity. Chromosférickou aktivitu Slunce monitoruje celosvětová síť observatoří (např. GONG [vs]), ale i některé další sluneční observatoře.

Pozorování pozemních observatoří je omezeno dobou kdy je Slunce nad obzorem a také počasím. Zde nabízíme několik alternativních informačních zdrojů a přístupných online pozorování. Pro zjištění aktuální situace chromosférické aktivity je nutné vybrat si správný odkaz (kde je Slunce nad obzorem a kde se pozoruje).

RYCHLÉ ODKAZY

Kanzelhöhe observatory

BBSO

GONG

SDO

PRO OBNOVENÍ ZOBRAZENÝCH DAT AKTUALIZUJTE STRÁNKU!

 

Snímky chromosféry - observatoř KANZELHÖHE OBSERVATORY

Online snímky sluneční chromosféry  - KANZELHÖHE OBSERVATORY for Solar and Environmental Research

Observatoř Kanzelhöhe je jedinou observatoří v Rakousku. S ohledem na to je přidružena k Fyzikálnímu institutu Univerzity Karla-Franze v Grazu (Institute of Physics at the Karl-Franzens University Graz) k oddělení geofyziky, astrofyziky a meteorologie. Jejím úkolem jsou systematická pozorování Slunce a klimatu a také vývoj přístrojů.

Mimo jiné provozuje patrolní online pozorování sluneční chromosféry, fotosféry a pořizuje snímky v čáře vápníku.

ONLINE MONITORING na zdrojové stránce.
Zpět na Rychlé odkazy         KANZELHÖHE OBSERVATORY for Solar and Environmental Research

 

Snímky chromosféry - observatoř Big Bear Solar Observatory (USA)

Aktuální snímek chromosféry z observatoře Big Bear Solar Observatory.

Big Bear Solar Observatory (BBSO) je velká sluneční observatoř na severní straně Velkého medvědího jezera (Big Bear Lake) v San Bernardino Mountains jihozápadně od města San Bernardino v Kalifornii (USA), přibližně 120 km východně od centra Los Angeles.

Používané dalekohledy a přístroje jsou vyvinuty a využívány pro specifické studie projevů aktivity naší nejbližší hvězdy - Slunce. Observatoř je zapojena do celé řady národních i celosvětových projektů a programů. My s díky přebíráme aktuální snímky chromosféry.

ONLINE MONITORING na zdrojové stránce.
Zpět na Rychlé odkazy        Snímky chromosféry – celý disk z BBSO.

 

Snímky chromosféry - sít GONG

Odkaz na hlavní web sítě GONG - chromosféra

Odkaz na aktuální přehledové snímky sluneční chromosféry ve spektrální čáře H-alfa z celosvětové sítě GONG [vs].

GONG [vs] (Global Oscillation Network Group) je skupina 6 pečlivě vybraných observatoří, které jsou rozmístěny podél zeměkoule tak, aby společnými silami mohly provádět denní pozorování Slunce a projevů jeho aktivity, včetně velmi přesných měření slunečních oscilací. Pozice observatoří jsou vybrány tak, aby si sluneční pozorování postupně „předávaly“ a aby dohromady nepřetržitě pokryly pozorováními celých 24 hodin denně.

ONLINE MONITORING - odkaz na Monitorovací síť H-alfa (H Alpha Network Monitor), kam dodává data všech 6 observatoří.

Zpět na Rychlé odkazy

Poznámka: Chcete-li si zvětšit náhledové obrázky na uvedeném odkazu, klikněte na symbol lupy se znaménkem "+" pod daným obrázkem.

 

Snímek Slunce v čáře 160 nm SDO/AIA

Snímek Slunce v čáře 160 nm ze sondy SDO/AIA.

Tento kanál (stejně jako AIA 1700) přístroje nám ukazuje pavučině podobné struktury jasnějších oblastí, které ukazují na místa větší koncentrace siločár magnetického pole. Tato místa obvykle najdeme v blízkosti slunečních skvrn a aktivních oblastí. Malé tmavé oblasti ukazují místa s ještě silnějším magnetickým polem (obvykle sluneční skvrny).  

Co pozorujeme: přechodovou oblast a vrchní část fotosféry
Vlnová délka: 160 nm (tedy 0,00000016 m) – blízká ultrafialová oblast
Záření základního iontu: třikrát ionizovaný uhlík (C IV) a kontinuum
Charakteristické teploty: 6 000 K a 100 000 K

Odkaz na snímky ve vyšším rozlišení:    1024x1024 bodu    4096x4096 bodů     Zpět na Rychlé odkazy

Zdroj: NASA/GSFC/SDO

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.