Slunce

Východ SlunceVycházející naoranžovělý disk Slunce představoval už před mnoha desíti tisíci lety pro naše předky něco velmi magického a přitažlivého. Sluneční disk byl dárce tepla a světla - dárce života. Ať chceme nebo ne, je jím dodnes. Díky sluneční energii se mohl na Zemi život rozvinout do dnešní bohatosti forem a druhů.

Slunce je nejen zdrojem života, ale také lidské inspirace, pokory. Je však také výzvou těm, kteří se snažili, snaží a dozajista budou snažit odhalit jeho četná tajemství. Generace astronomů a v posledních desítkách let především slunečních fyziků postupně odhalují jednotlivé střípky celkové mozaiky našeho poznání o tom, jak Slunce funguje, proč je takové jaké je, proč vykazuje takovou aktivitu se svými typickými projevy.

Slunce a jeho výzkum je však důležitý i pro řadu dalších astronomů, astrofyziků a fyziků, jelikož je to zatím jediná hvězda, kterou můžeme relativně velmi podrobně studovat. Slune nám slouží jako jakýsi etalon vůči němuž porovnáváme hvězdy ostatní. Tím se zároveň snažíme lépe porozumět samotnému Slunci.

V této sekci webových stránek najdete základní informace o naší nejbližší hvězdě, o Slunci, rozdělených do několika oblastí. Předpokládáme, že tato část webu nebude nikdy zcela dokončena a bude průběžně doplňována, rozšiřována a korigována tak, aby přinášela pokud možno aktuální přehled základních poznatků z vybraných oblastí našeho poznání o Slunci. Vyberte si, co vás zajímá.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

 

STRUKTURA SLUNCE

 

PROJEVY SLUNEČNÍ AKTIVITY

 

EFEKTY SLUNEČNÍ AKTIVITY

VÝZKUM SLUNCE

ENERGIE ZE SLUNCE

     

 


 

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.