O projektu

Pohled na budovu odborného pracoviště Hvězdárny valašské Meziříčí, p.o.Hlavní myšlenkou a záměrem projektu Se Sluncem společně, umocněného úspěšnou realizací již ukončeného projektu KOSOAP, je vybudování vzdělávacích kapacit pro specifické formy vzdělávání v příhraničním regionu. Díky tomu prohloubit přeshraniční spolupráci nejen na úrovni organizací a vzdělávacích činností, ale také na úrovni jednotlivých občanů obou zemí.

Zkušenosti ukázaly, že o vzdělávání prostřednictvím praktické činnosti je mezi žáky a studenty zájem a že se tato forma stále více uplatňuje oproti klasické přednášce. Projekt Se Sluncem společně je orientován na dovybavení přeshraničního vzdělávacího a výukového centra pro pozorování Slunce a pořízení a zpracování digitálních obrazových dat společně se vzdělávacími aktivitami využívajícími nově vybudovanou vzdělávací infrastrukturu.

Pozorování Slunce na Kysucké hvezdárni v Kysuckom Novom Meste.Projekt je orientován převážně na žáky a studenty, pracovníky vzdělávacích institucí, ale také na vybudování přeshraniční komunikační platformy (specializovaných webových stránek) a společné přeshraniční vzdělávací aktivity. Motivačním prvkem je pak přeshraniční fotografická soutěž zaměřená na Slunce a jeho využití ve fotografii.

Relativně malými náklady dojde k efektivní proměně stávajícího pracoviště na moderní vzdělávací a výukové centrum využívající digitální technologie a na to navázané zpracování a archivaci dat (IT). Ve značné míře využíváme již stávající techniku a vybavení.

Velký význam v rozvoji přeshraniční spolupráce vidíme také ve vytvoření společné komunikační platformy v oblasti pozorování Slunce a digitální fotografie. Pozorování Slunce je z pohledu školní výuky výhodnější, jelikož je možné jej realizovat i v době klasické školní výuky (tedy ve dne), včetně návštěv tohoto speciálního vzdělávacího a výukového centra.

Stávající vybavení kopule odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.Na zlepšení vzdělávacího procesu a přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny vzdělávací aktivity projektu. Zásadním přínosem pro účastníky těchto akcí (při těch dlouhodobějších) je vlastní samostatná práce, možnost pořízení vlastních dat, pochopení nejen základů sluneční fyziky, ale také procesů pořízení, kalibrace, zpracování a interpretace napozorovaných dat.

Domníváme se, že právě existující technické, personální i odborné vybavení naší observatoře je pro vybudování přeshraničního vzdělávacího a výukového centra této kategorie efektivní a velmi vhodné (i s ohledem na dopravní dostupnost z ČR i SR).

Partnery projektu jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žilině.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Logo projektu Se Sluncem společně

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.