Slunce aktuálně

Přehledové snímky Slunce

FOTOSFÉRA CHROMOSFÉRA KORÓNA  
 

 

Magnetická pole           Kosmické počasí               Aurorální aktivita

 

Dostupná poslední aktuální pozorování Slunce z Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Poznámky

V této sekci najdete aktuální snímky Slunce v různých vlnových délkách a další měření souvisejících hodnot v okolí Země, případně předpovědní modely zajímavých úkazů. Družice na pozorování Slunce a velké profesionální sluneční observatoře monitorují projevy sluneční aktivity a vzhled jednotlivých vrstev sluneční atmosféry téměř nepřetržitě.

Díky této celosvětové síti pozorovacích stanic můžeme aktuálně sledovat stav sluneční aktivity, výskyt útvarů a projevů sluneční aktivity. U každého snímku, které jsou přebírány z různých zdrojů, je vždy uvedena zdrojová stránka včetně odkazu na ni, případně odkazu na snímky v nejvyšším dostupném rozlišení. Pokud to považujeme za vhodné či nutné, jsou obrázky (grafy) doplněny vysvětlujícím popisem (informace o vlnové délce pořízeného snímku, co zobrazuje, co můžeme na snímcích pozorovat, jaké hodnoty graf představuje a jak jsou získávány apod.).

Tyto stránky jsou určeny především pozorovatelům Slunce, zájemcům o problematiku, ale i dalším, které zajímá "co se právě na Slunci děje".

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.