Výron koronální hmoty - SOHO

 

Velmi pěkný snímek mohutného výronu koronální hmoty (CME – Coronal Mass Ejection), která putuje od povrchu Slunce vnější vrstvou sluneční atmosféry, korónou. Snímek pořídila sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), kterou společně provozují NASA a ESA. Snímek byl pořízen 29. srpna v 9:54 UT pomocí palubního koronografu LASCO. Koronograf zastiňuje přímý obraz Slunce zástinem (tmavě modrý kotouček) a dovoluje tak zobrazit i slabý jas struktur v okolí Slunce. Velikost samotného Slunce je znázorněna bílým kroužkem.

Výrony koronální hmoty mohou být velmi mohutné a představují útvary složené převážně z nabitých částic o celkové hmotnosti miliard tun. Na snímku je útvar patrný v horní a pravé části snímku v podobě zjasnění ve tvaru obráceného písmene „S“ a jasnými strukturami v podobě rozpínající se bubliny nad clonou koronografu (tmavě modrý kotouček).

Výronů koronální hmoty jsou pozorovány jak sondou SOHO, tak dvojicí sond STEREO (Solar Terrestrial Earth Observatory, NASA). Odborníci sledují jejich velikost a rychlost. Rychlost oblaku koronálního výronu hmoty na snímku dosahovala hodnoty kolem 850 kilometrů za sekundu, což je celkem typická rychlost pro tyto jevy. Pozorování těchto jevů lépe porozumíme komplexnosti systému kosmického počasí, které je řízeno téměř výhradně Sluncem a jeho aktivitou.

Další informace o těchto jevech najdete v článku Sluneční erupce na okraji Slunce.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.