Sluneční erupce na okraji Slunce

Jasná erupce na okraji Slunce vyvolala eruptivní protuberanci a později i výron koronální hmoty. Zdroj: NASA/SDO

Tento snímek pořízený dne 20. června 2013 v 19:15 UT, ukazuje intenzivní záření sluneční erupce na východním okraji Slunce. Nad jasnou erupcí se nacházejí velká oblaka hmoty vyvržené do sluneční atmosféry. Tento jev označujeme jako eruptivní protuberance. Krátce potom jevu došlo k výronu koronální hmoty (CME) ze stejné oblasti.

Výrony koronální hmoty jsou v centru pozornosti, jelikož představují stovky miliónů až miliardy tun slunečních části (převážen protonů, heliových jader, elektronů, ale i těžších částic) vržených do meziplanetárního prostoru. Cesta těchto oblaků nabitých částic od Slunce do oblasti oběžné dráhy naší Země trvá obvykle kolem tří dnů.

Pro člověka žijícího na povrchu Země naštěstí nepředstavují žádné nebezpečí, ale družice a sondy dostatečně nechráněné magnetickým pole Země, mohou být vážně ohroženy. To je jeden z důvodů, proč jsou tyto jevy intenzivně pozorovány a studovány.

Na základě ověřovaných modelů předpovídajících jejich pohyb meziplanetárním prostorem jsou pak vydávána varování řídícím střediskům a operátorům sond, které by mohl tento oblak zasáhnout. Pokud existuje určitá pravděpodobnost, že k „zásahu“ sondy oblakem nabitých částic opravdu dojde, operátoři přepínají palubní systém sond do bezpečnostního módu, který minimalizuje riziko poškození.

My si však můžeme nerušeně a bez nebezpečí vychutnat nádheru a majestátnost sluneční erupce.

Zdroj obrázku: NASA/SDO

Odkaz na původní zdroj

Zpět na Sluneční galerii

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.