Úplné zatmění Slunce

CZ - úplné zatmění Slunce
SK - úplné zatmenie
EN - total solar eclipse


= druh zatmění Slunce, při kterém Měsíc úplně zakryje sluneční kotouč

Popis

Úplné zatmění Slunce v roce 2008.
Foto: Miloslav Druckmüller

Úplné zatmění Slunce je jev, při kterém je Slunce zcela zakryto Měsícem a my se nacházíme v jeho plném stínu. Díky pohybům Měsíce a Země stín se pohybuje po zemském povrchu rychlostí až 4000 km/h (asi 1 km/s). Vytvoří tím tzv. pás totality, který je široký od 112 do 270 km (u hybridního pouze do 60 kilometrů) a dlouhý přes 500 km. Doba zákrytu celého Slunce se mění. Zatmění může trvat až 7,5 minuty, obvykle však nepřekročí 4 minuty.

K zatmění Slunce dojde, když Měsíc zakryje Sluneční kotouč, tedy Měsíc musí být v novu. Měsíční dráha je od sluneční ekliptiky odkloněna asi o 5°. Představme si je jako dvě kružnice (z nichž jedna je ekliptika a druhá dráha Měsíce), které se protínají ve dvou bodech (obdoba Jarního a Podzimního bodu). Tyto body se nazývají uzly a k slunečnímu zatmění může dojít pouze v případě, že se Měsíc nachází poblíž jednoho z uzlů. V případě úpného zatmění zatmění nesmí být Měsíc dál než 11,9° od nejbližšího uzlu. Pokud by dráha Měsíce kolem Země ležela v rovině ekliptiky, pak by nastalo úplné zatmění při každém novu.

V průměru se tento úkaz děje jednou za 1,2 roků a dává nám tím jedinečnou šanci pro studium bílé koróny.

Během 6 000 let proběhlo/proběhne 14 255 zatmění Slunce. Tabulka ukazuje počet jednotlivých typů zatmění v období  od roku 2999 před naším letopočtem do 3000 našeho letopočtu. Tabulka převzata z http://eclipsewise.com/.

typ zatmění počet procent
všechna zatmění 14255 100.0%
částečné 5036 35.3%
prstencové 4761 33.4%
úplné 3820 26.8%
hybridní 638 4.5%


Aktuální informace o tomto úkazu viditelné na území České Republiky najdete na stránkách http://www.astro.sci.muni.cz/zatmeni/

OBRÁZKY 


Obrázek ukazující vznik úplného a částečného zatmění. Když se Měsíc dostane mezi Slunce a Zemi objeví se na Zemi měsíční stín. V plném stínu pozorujeme úpné zatmění a v polostínu zatmění částečné (zdroj obrázku).
 

lustrační obrázek - uzly jsou střety měsíční dráhy se sluneční ekliptikou
 

Obrázky ukazující průběh úplného zatmění Slunce v roce 2017. Modrá čára a stín procházející na Zemi naznačují pás totality.

 

Pohled na zatmění Slunce z vesmíru.
 

Úplné zatmění Slunce v Indonésii 8. 3. 2016

Zdroje:

  • Horálek, Petr (2015): Tajemná zatmění, nakladatelství CPress, Brno
  • Rušin, V. (2005): Slnko, naša najbližšia hviezda, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  • Solar Eclipses - článek na stránkách věnovaných zatměním EclipseWise

Zpět

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.