Aktivity projektu

Realizace projektu Se Sluncem společně je rozdělena do několika klíčových aktivit, které níže stručně představujeme. Většina aktivit je komplexních a obsahuje celou řadu dílčích činností, které budeme postupně realizovat.

Logo projektu Se Sluncem společně

Aktivity projektu Se Sluncem společně

Koordinační setkání

Koordinační setkání v Kysuckom Novom Meste.Cílem aktivity je společně s partnerem projektu naplánovat realizaci projektu, konkrétních aktivit, rozdělit dílčí úkoly, určit konkrétní odpovědnosti, termíny plnění a celkový harmonogram realizace projektu. Zaměříme se především na společnou působnost při publicitě a propagaci akcí a zajištění dostatečné informovanosti slovenských občanů, žáků, studentů.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat diskusi a přípravě organizace, propagace a průběhu přeshraniční soutěže.

Aktivita je již realizována – informace z koordinačního setkání projektových týmů.

 

Společné vzdělávací a výukové centrum pro přeshraniční spolupráci - sluneční observatoř

Budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské MeziříčíCílem je připravit technické a metodické podmínky pro prakticky orientované vzdělávací aktivity a dovybavit a dobudovat vzdělávací a výukové centrum zaměřené na pozorování Slunce (projevů sluneční aktivity) a pořízení, kalibraci, zpracování a interpretaci digitálních snímků (odborně-technických).

Veškerou pořízenou techniku či její dílčí části je nezbytné funkčně implementovat do pozorovacího systému a osadit chybějícími elektronickými snímači (CCD kamerami) a dalšími nezbytnými komponenty (IT, pozorovací stanoviště, záloha dat apod.) na stávající zařízení. Ve velké míře využíváme již stávající techniku, kterou jen doplňujeme či adaptujeme.

Výsledkem aktivity bude funkční přeshraniční vzdělávací a výukové centrum osazené přístroji pro pozorování Slunce ve spektrální čáře vápníku (393 nm), vodíku (656 nm) pro celkové přehledové snímky Slunce, přístroji (dalekohledy, koncovky, snímače) pro detailní pozorování erupcí, protuberancí a pořizování spekter (pro vzdělávací účely).

 

Vzdělávací workshopy pro studenty "Se Sluncem společně"

Vzdělávací workshopy jsou určeny především žákům, studentům i dalším zájemcům z obou stran hranice. Celkem 3 akce budou probíhat v dovybaveném vzdělávacím a výukovém centru v areálu žadatele, s využitím již existující specializované učebny. Ubytování bude zajištěno v ubytovně turistického typu přímo v areálu žadatele (náklady - pouze služby s vypráním ložního prádla), strava bude zajištěna v některém z blízkých stravovacích zařízení.

S ohledem na individuální přístup a zaměření na praktickou činnost je počet účastníků omezen předběžně na 12 osob. Náplň workshopu bude na rozdíl od jiných akcí již zaměřena výhradně na digitální prostředky pro pozorování, kalibraci a zpracování dat včetně jejich interpretace. V případě příznivého počasí si každý z účastníků samostatně pořídí sadu digitálních snímků aktivních oblastí na Slunci případně protuberancí (dle vlastní preference), a ty bude pod vedením odborných lektorů zpracovávat. Teoretická příprava bude probíhat hromadně formou workshopu a praktik.

 

1. česko-slovenské setkání pozorovatelů Slunce

Cílem společného přeshraničního 1. česko-slovenského setkání pozorovatelů Slunce je obnovit tradici společných odborných setkávání početných pozorovatelů Slunce nejen na hvězdárnách z obou stran hranice. V 80tých letech 20. století se jednalo o velmi početnou komunitu na obou stranách hranice (v rámci již zaniklého projektu FOTOSFEREX).

Pozorování Slunce na Kysucké hvezdárni.Pozorování Slunce je vhodnou možností k demonstraci jevů a úkazů, které jsou dobře využitelné i při vzdělávací činnosti a doplňkové výuce pro ZŠ a SŠ. Třídenní akce se bude konat v areálu žadatele. V rámci akce bude představeno nové vzdělávací a výukové centrum, jeho možnosti pro vzdělávání, výuku, pracovníky hvězdáren, pedagogy apod. Účast cca 35 osob přibližně v paritním zastoupení ze SR a ČR.

Na akci zazní 5 přednášek z oboru, shrnující vybrané oblasti odborné i didaktické práce, představení jednotlivých hvězdáren v příhraničních oblastech - pozorování Slunce a jeho využívání ve vzdělávání. Významným bude již zmíněné představení možností a techniky nově vzniklého vzdělávacího a výukového centra v areálu žadatele. Dále panelová diskuse nad možnostmi další oborové spolupráce.

K akci bude vydán materiál publicity s informacemi o projektu, jeho cílech, aktivitách a perspektivě, informacích o vzdělávacím a výukovém centru a 1. čs. setkání pozorovatelů Slunce.

 

Společná komunikační platforma - Webové stránky projektu PozorovaniSlunce.eu - PozorovanieSlnka.eu

Úroveň a kvalita spolupráce se odvíjí od kvality a dostupnosti informací a možností jejich sdílení v oborově orientované platformě. Cílem aktivity je fyzické zajištění (redakční systém, grafika, diskový prostor, domény apod.) komunikační platformy - webového serveru - specializovaného na problematiku pozorování Slunce v kontextu přeshraniční spolupráce, digitální snímky a jejich zpracování, kalibrace a interpretace.

Komunikační platforma - web projektu.

Server bude sloužit jako komunikační platforma pro skupinu zájemců, studentů, pedagogů, odborných pracovníků a dalších zájemců na obou stranách hranice. Na serveru budou uveřejňovány pozvánky na společné akce, kampaně, nabídky spolupráce, pozorovací programy, výměny studentů, pozorovatelů apod.

 

Studijní a motivační cesta studentů, pedagogů a pracovníků hvězdáren

Aktivita je zaměřena na prohloubení přeshraniční spolupráce, vzájemného poznávání, informování, sdílení know-how pro netradiční vzdělávací programy. Inovativně jsme propojili studijní cestu s motivačním pobytem ve vybudovaném vzdělávacím a výukovém centru a vzdělávacím seminářem.

Akce bude propagována prostřednictvím hvězdáren a kulturně-vzdělávacích institucí v příhraničních oblastech, standardními komunikačními cestami, a to jak v písemné, tak elektronické verzi. Pozvánky budou zaslány také na střední školy v obou dotčených příhraničních krajích. Počet účastníků je omezen přepravní kapacitou středně velkého autobusu. Akce je naplánována tak, že navštívíme pracoviště partnera, kde nám představí své aktivity v oblasti pozorování Slunce a jeho využití pro vzdělávací účely (především v návaznosti na připravovanou realizaci jeho projektu Slno svietí pre všetkých). Zde také nastoupí účastníci ze Slovenska a budeme pokračovat směrem do ČR.

Zde navštívíme několik praktických ukázek aplikací obnovitelných zdrojů energie, zejména Slunce. Dále navštívíme obec, která ve velké míře aktivně využívá sluneční energii v obecních projektech. Zde se v prostorách hotelu uskuteční krátký pracovní seminář zaměřený na navštívené lokality a širší možnosti využití Slunce jako fenoménu pro praktickou výuku, vzdělávání a zábavnou výuku. Ráno přejedeme do areálu žadatele se zastávkou a exkurzí v místě intenzivního využívání obnovitelných zdrojů energie pocházejících ze Slunce.

V prostorách žadatele bude představeno vybavení a především možnosti nového vzdělávacího a výukového centra, účastníci si budou moci práci v tomto centru sami vyzkoušet. Na to bude navazovat malý pracovní seminář o možnostech další spolupráce ve vzdělávání s využitím praktických ukázek a pozorování Slunce.

 

Přeshraniční fotografická soutěž - Společně se Sluncem

Aktivita zaměřená na prohloubení přeshraniční spolupráce a především kontaktů na úrovni jednotlivých občanů s obdobnými zájmy. Přeshraniční soutěž výhradně digitálních snímků (případně jejich sérií) s tématikou „Společně se Sluncem“ bude vyhlášena ve dvou kategoriích.

Sluneční halo na Kysucách.K soutěži budou zpracovány návody a metodiky, jak pracovat s digitálními fotoaparáty na mobilních telefonech, jak zpracovávat snímky, jak je upravovat, publikovat apod.

Hlavním dokumentem bude vyhlášení soutěže a podmínek soutěže, které budou k dispozici v úplném znění na webových stránkách projektu. Ve stručné podobě budou k dispozici i v tištěné podobě (ve výše zmíněném letáčku).

Úspěšní soutěžící (prvních 10 míst v každé kategorii a tématu) budou osloveni s nabídkou účasti na jednodenním, závěrečném soustředění účastníků fotografické soutěže. Akce se uskuteční v areálu žadatele a předpokládáme účast cca 30 osob. Součástí programu budou i odborné přednášky a krátké ukázky, a především příležitost ke vzájemnému setkávání, poznávání a navazování kontaktů.

Web projektu se stane místem publikování vítězných prací včetně stručných informací o autorech, případně s kontakty pro možnost vzájemné výměny zkušeností a spolupráci.

Podrobnosti k soutěži jsou již zveřejněny.
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.