Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS 2016

Výbor Sluneční sekce pořádá

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SLUNEČNÍ SEKCE,

V sobotu 3. prosince 2016 v 10 hodin Sluneční sekce ČAS pořádá již tradiční setkání svých členů, na němž kromě výměny zkušeností členů zabývajících se pozorováním Slunce a sluneční fyzikou jako takovou, bude hlavní náplní  několik přednášek známých osobností (viz  program). Z toho důvodu toto setkání  není určeno jen členům sluneční sekce, ale  srdečně zvání jsou všichni, kdo mají zájem  o Slunce a vše, co se na něm děje a nebo třeba jen se chtějí o něm dovědět něco zajímavého. Akce se uskuteční  v zasedací místnosti Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze na Spořilově (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Boční II 1401, 141 31 Praha 4 (N 50°2.30825', E 14°28.52610'). Příjezd:  Metro „C“ stanice Roztyly a pak cca 10 minut pěšky.

Program otevřeného setkání členů Sluneční sekce

  • 10:00 Zahájení, přivítání účastníků (E. Marková)
  • 10:05 Informace o chodu Sluneční sekce (výbor)
  • 10:15 Přednáška „Vizualizace dat z kosmické sondy SDO metodou PM-NAFE" (M. Druckmüller)
  • 11:30 Přednáška „Úplné zatmění Slunce 2017 v USA“ (J. Sládeček)
  • 12:00 Přednáška „Výsledky pozorovacích kampaní v rámci projektu F-CHROMA“ (A. Berlicki)
  • 12:30 – 13:30 Přestávka
  • 13:30 Přednáška „Nová generace kosmických koronografů“ (P. Heinzel)
  • 14:30 Informace o přípravě oslav 100. výročí ČAS z hlediska sekce
  • 14:45 Informace o tom, co kdo dělá,  diskuze o dalším chodu sekce
  • 15:30 Zakončení setkání

Organizátoři akce:

    Eva Marková
    Michal Sobotka
    Míra Bárta

Pozvánku můžete najít na: astro.cz

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.