23.-27. 6. 2014 - KONFERENCE SOLAR AND STELLAR FLARES

Mezinárodní konference s názvem Sluneční a hvězdné erupce - pozorování, simulace a spolupráce se koná ve dnech 23. až 27. června 2014. Jedná se o výjimečnou příležitost pro zájemce z České i Slovenské republiky zúčastnit se takto kvalitní konference bez nutnosti cestovat do vzdálenějších destinací.

Z toho důvodu přinášíme na našich webových stránkách stručnou informaci o této akci a odkaz na domovskou stránku konference.

 

Akci pořádá Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Akademie věd ČR, Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, Učená společnost české republiky za podpory společnosti ProjectSoft.

 

Vědecký program konference

Sekce 1. Erupční procesy v koróně

Magnetická rekonexe, urychlování částic, sluneční protonové jevy, erupční smyčšky, plasmoidy, koronální rentgenové a radiové zdroje, pohyby plazmatu a plazmové vlny, propojení s nižší atmosférou atd.

Sekce 2. Odezva nižší atmosféry na erupční procesy

UV/EUV, optické a IT odezvy vybuzené erupcemi, spektroskopická a polarometrická pozorování, mm/sub-mm rádiové emise, ukotvení zdrojů tvrdého rentgenového záření, přenos energie z koróny do nižší atmosféry, bílé erupce, erupční seismické zdroje, RHD modelování atd.

Sekce 3. Erupce spojené s CME

Fyzikální vztahy mezi erupcemi a ejekcemi koronální hmoty (CME)

Sekce 4. Hvězdné erupce

Erupce na chladných hvězdách, dMe a Slunci podobné hvězdy, spektroskopická pozorování, výsledky z mise Kepler, CME u hvězdných erupcí, synergie se slunečními erupcemi

Sekce 5. Nové přístroje pro výzkum erupcí

IRIS, Solar Orbiter, STIX, Solar-C, Solar Probe, Inter-Helio-Sond, ALMA, LOFAR, atd.

 

Registrační poplatky a termíny

Registrace do 1. května 2014 – registrační poplatek 300 EUR

Registrace po 1. květnu 2014 – registrační poplatek 350 EUR

Registrační poplatek obsahuje:

  • přístup na vědecký program
  • konferenční materiály
  • přestávky na kávu
  • obědy (3krát)
  • uvítací kokteil (23. 6. 2013)
  • knihu abstraktů

Všechny potřebné informace a aktuality najdete na domovských stránkách konference SOLAR AND STELLAR FLARES.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.