13.-15. 5. 2014 - KONFERENCE - ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí proběhne ve dnech 13. - 15. května 2014 ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici. Ubytování bude zajištěno v hotelích a ubytovnách v Úpici a blízkém okolí.

Předběžné přihlášky (v případě aktivní účasti spolu s názvy referátů a abstrakty) zašlete do 21. února 2014 na adresu hlavního organizátora. Vyplněné přihlášky prosím odešlete i v případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena.

K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a angličtině, jinak referát nemůže být zařazen do programu.  Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu.

Pro prezentaci bude k dispozici: zpětný projektor, diaprojektor, velkoplošná projekce, počítač s Windows XP - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD a flash disk s možností použití software Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Irfan, Acrobat Reader, Windows Media Player.

V případě jakýchkoli pochybností a dotazů se obraťte na organizátory konference.

Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další informace účastníkům budou zaslány všem přihlášeným na základě došlých přihlášek. Aktuální informace najdete na webu hlavního organizátora.

Hvězdárna v Úpici konferenci spolupořádá ve spolupráci s:

  • Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR
  • Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou
  • Českou astronomickou společností – sluneční sekcí
  • Českou bioklimatologickou společností v Praze
  • Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově
  • Jednotou českých matematiků a fyziků
  • Městem Úpice
  • Sdružením pro podporu astronomických pozorování

Kontakt na hlavního organizátora konference

Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160, 542 32 Úpice

Telefon: 499 882 289

Mobil: 603 172 621

E-mail: mullerova@obsupice.cz

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.