Pozorování projevů sluneční aktivity - květen 2013

13.06.2013

V měsící květnu 2013 jsme se věnovali v mezích možností, které nám dovolovala nepřízeň počasí, intenzivnímu pozorování projevů sluneční aktivity a také testování nových přístrojů pro vzdělávací a odborné účely v rámci projektu Se Sluncem společně. Probíhalo především testování nového detailního dalekohledu využívajícího vápníkový filtr v čáře CaK. Proběhly také zkoušky synoptického (přehledového) dalekohledu v čáře CaK, který snímá celý sluneční disk.

Většinu pozorovacího času jsme věnovali pozorování sluneční chromosféry v čáře vodíku H-alfa. Pozorování jsme prováděli standardně detailním chromosférickým dalekohledem (průměr objektivu 135 mm; ohnisková vzdálenost 2 350 mm; efektivní ohnisko celého přístroje 5 170 mm; dalekohled vybaven H-alfa filtrem DayStar).

Níže vybíráme několik ukázek pěkných aktivních oblastí a také protuberancí.

UKÁZKY POZOROVÁNÍ

 
Snímek aktivní protuberance ze dne 19. 05. 2013 (09:58:48 UT), expozice 0,01 s.
 
Snímek klidné protuberance ze dne 26. 05. 2013 (12:04:45 UT), expozice 0,03 s.
 
 Aktivní oblast NOAA 11753 ze dne 26. 05. 2013 (08:34:13 UT) se vyznačovala velmi zajímavou strukturou v chromosféře a drobným výtrysky (filamenty). Expozice snímku 0,01 s.
 
V oblasti NOAA 11755 jsme pozorovali nejen zajímavá zjasnění, ale také ukázkový filament aktivní oblasti (tmavá "stuha" v levé spodní části snímku). Expozice snímku 0,01 s. Dne 26. 05. 2013 (08:24:39 UT).
 
 Testovací snímek aktivní oblasti NOAA 11745 v čáře vápníku (CaK) ze dne 16. 05. 2013 (08:43:14 UT). Záření vápníku je nejintenzivnější v místech, kde je vyšší teplota a silnější magnetické pole.
 
 Aktivní oblast NOAA 11734 (vlevo) a NOAA 11736 (vpravo nahoře) ze dne 08. 05. 2013 (08:45:56 UT) blížící se k západnímu limbu. Ve skvrně vlevo jsou dobře patrné struktury v blízkosti penumbry i struktury klenoucí se nad umbrou. Skvrna vpravo nahoře je magneticky kompaktní.
 
Kompaktní aktivní oblasti NOAA 11736 ze dne 08. 05. 2013 (08:54:01 UT). I přesto, že je samotná oblast relativně malá, je patrný její "magnetický" vliv na okolní struktury chromosréry.
 
Nevýrazná aktivní oblast NOAA 11738 s členitou strukturou chromosféry ze dne 09. 05. 2013 (12:08:02 UT).
 
 
Mimo výše zobrazené aktivní oblasti jsme pozorovali i řadu dalších protuberancí a filamentů. Přehledovou tabulku s označením aktivních oblastí (NOAA) a počtem dnů, kdy byla daná oblast pozorována, uvádíme níže.
 

Přehledová tabulka počtu pozorovacích dnů k detailním snímkům dané oblasti - květen 2013

Oblast NOAA
Pozorování
v čáře H-alfa
[počet dnů]
Erupce
11732 1  
11734 2  
11736 2  
11738 2  
11739 2  
11740 1  
11741 4
 
11742 3  
11743 3  
11744 3  
11745 5  
11746 5  
11747 4  
11748 5  
11749 1  
11750 2 C1.1
11751 1  
11752 1  
11754 2  
11755 3  
11756 3 C1.2

Počet jasných dnů: 11
Počet napozorovaných oblastí: 21

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.