Kompozitní snímek zatmění Slunce

09.02.2013

Níže uvedený složený snímek zatmění Slunce byl pořízen ze severního Queenslandu (Austrálie) v brzkých ranních hodinách 14. listopadu 2012. Snímek ukazuje propojení magnetických polí mezi slunečním diskem a koronálními strukturami, včetně vzdálenějších částí, z nichž uniká sluneční vítr.

Ve středu snímku je umístěn obrázek Slunce ve falešných barvách získaný pomocí dalekohledu EIT z  paluby sondy SOHO. Snímek ukazuje Slunce v extrémně ultrafialové oblasti (spektrální čára čtrnáctkrát ionizovaného železa – Fe XV) na vlnové délce 28,4 nm. Zobrazuje emisi velmi horké plazmy (o teplotě kolem 2 miliónů K) ve vnitřní sluneční koróně.

Namodralá část (mezikruží) je rekonstruovaný a zpracovaný obraz pořízený J. M. Lecleirem  v Queenslendu v Austrálii při zatmění Slunce v bílém světle. Snímek byl zpracován použitím Madmax nelineárního filtru ke zvýraznění jemné struktury koróny. Kolem tohoto snímku je pak umístěn načervenalý snímek pořízený koronografem LASCO C2 na palubě družice SOHO. Ze snímku byly odstraněny stopy hvězd a dalších objektů, které nebyly v tomto kontextu důležité.

Tento složený snímek ukazuje rozdílné typy koronální aktivity, počínaje normální klidnou polární oblastí. Den před zatměním byly registrovány čtyři středně velké erupce. Celkově je struktura koróna velmi typická pro Slunce v blízkosti maxima slunečního cyklu.

Složený snímek ze zatmění Slunce 14. listopadu 2012. Snímek: J.M. Lecleire & S. Koutchmy, Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS/CNES, SOHO (ESA & NASA)

podle http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2012_12_06/ zpracoval Libor Lenža

« zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.