Workshop - Se Sluncem společně III - Sluneční fyzika

Níže uvádíme ke stažení vybrané materiály z workshopu Se Sluncem společně III - Sluneční fyziky (pozvánka s programem), který se uskutečnil ve dnech 8.-10. listopadu 2013 v prostorách specializované učebny a vzdělávacího a výukového centra na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Prezentace ke stažení

Slunce jako hvězda – Michal Švanda (1,8 MB; pdf)

Sluneční dynamika – Michal Švanda (1,6 MB; pdf)

Slunce a Sluneční soustava – Michal Švanda (1,1 MB; pdf)

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – Michal Švanda (1,5 MB; pdf)

Sluneční skvrny od A do Z – Michal Sobotka (1,1 MB; pdf)

Jemná struktura slunečních skvrn – Michal Sobotka (0,9 MB; pdf)

Systém digitálních archívů snímků projevů sluneční aktivity - Martina Exnerová (0,6 MB; pdf)

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – Michal Sobotka (0,7 MB; pdf)

Velké sluneční dalekohledy – Michal Sobotka (1,6 MB; pdf)

 

Zvukové záznamy přednášek ke stažení

Slunce jako hvězda I – Michal Švanda (30,1 MB; pdf)

Slunce jako hvězda II – Michal Švanda (37,4 MB; pdf)

Sluneční dynamika – Michal Švanda (30,4 MB; pdf)

Slunce a Sluneční soustava, Slunce a Sluneční soustava II – Michal Švanda (47,9 MB a 19,3 MB; pdf)

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – Michal Švanda (19,3 MB; pdf)

Sluneční skvrny od A do Z – Michal Sobotka (45,0 MB; pdf)

Jemná struktura slunečních skvrn – Michal Sobotka (32,4 MB; pdf)

Systém digitálních archívů snímků projevů sluneční aktivity - Martina Exnerová (5,3 MB; pdf)

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – Michal Sobotka (32,4 MB; pdf)

Velké sluneční dalekohledy – Michal Sobotka (28,4 MB; pdf)

 

Podrobné informace k teoretickému bloku Slunce, sluneční aktivita, sluneční skvrny

Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově a Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
  1. Slunce jako hvězda – nitro Slunce, atmosféra, modely, vývoj Slunce. Helioseismologie. Srovnání Slunce s jinými hvězdami.
  2. Sluneční dynamika – konvekce, rotace Slunce, velkorozměrové pohyby, principy slunečního dynama.
  3. Slunce a Sluneční soustava – sluneční vítr, heliosféra, kosmické počasí, klimatické efekty Slunce.
  4. Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky – stručný přehled novinek ze sluneční fyziky.
 
RNDr. Michal Sobotka, CSc., DSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v Ondřejově
  1. Sluneční skvrny od A do Z – Historie pozorování, výskyt během slunečního cyklu, proč vznikají a jak se vyvíjejí, typické vlastnosti skvrn (teplota, magnetické pole), Wilsonova deprese, pohyby ve skvrnách a kolem nich.
  2. Jemná struktura slunečních skvrn – umbra: umbrální jádra, umbrální body, magnetické pole a rychlosti; penumbra: penumbrální vlákna, penumbrální zrna, magnetické pole a rychlosti; světelné mosty: tvar, struktura, vznik a zánik, magnetické pole a rychlosti.
  3. Pozorování Slunce s vysokým rozlišením – co nám kazí vysoké úhlové rozlišení (přístroj, atmosféra), korekce obrazu během pozorování, zpracování a rekonstrukce obrazu, měření magnetických polí a rychlostí.
  4. Velké sluneční dalekohledy – typy a konstrukce, klasika 20. století, dalekohledy nové generace (GREGOR, NST, ATST, EST), postfokální přístroje (spektrografy, filtry)..

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.