Světelný most

CZ - světelný most

SK - svetelný most

EN - light bridge


= protáhlá struktura, která odděluje umbrální fragmenty
= jakýkoliv materiál v jádru skvrny světleší než umbra

Popis

APOD 22. 5. 200 - světelné mosty Zdroj: apod.nasa.gov/apod

Světelné mosty mají rozdílné rozměry, formy a intenzity a zastupují podstatnou úlohu ve vývoji sluneční skvrny. Oddělují umbrální jádra nebo, pokud jsou užší a méně jasné, leží uvnitř umbrálních jader. Často jsou pozorovány během rozpadu slunečních skvrn. Probíhá v nich konvektivní přenos energie, který je jinde ve skvrnách utlumen silným magnetickým polem. Z toho důvodu světelné mosty svítí a svým jasem se mohou dostat až na intenzitu běžné granulace. Jejich životnost se pohybuje v řádu dnů, tvar se však může změnit v průběhu několika hodin.

Morfologická klasifikace

Morfologických klasifikací světelných mostů je více. V současné době se nejvíce využívá klasifikace, se kterou nejprve přišel R. Muller v roce 1979 a v roce 1995 ji rozvinul a doplnil M. Sobotka z Astronomického ústavu AV ČR. Klasifikace dělí světelné mosty podle dvou kritérií.

První kritérium rozděluje mosty na silné a slabé, přičemž silné mosty oddělují umbru úplně a slabé ji neoddělují. Slabé světelné mosty jsou uvnitř umbrálních jader a jejich šířka obvykle nepřesahuje 1". Silné světelné mosty jsou jasnější a mohutnější než slabé světelné mosty.

Druhým kritériem je struktura, která může být vláknitá nebo granulární (zrnitá). Struktura je závislá na sklonu magnetického pole. Pokud je silně nakloněné (přes 50° vzhledem ke kolmici), pozorujeme vláknitou strukturu, pokud je pole mírně nakloněné, vytvoří se struktura zrnitá.

Kombinací těchto dvou vlastností získáme 4 typy světelných mostů: silné granulární mosty, silné vláknité mosty, slabé granulární mosty a slabé vláknité mosty. Jejich vlastnosti najdete v následující tabulce.

  granulární struktura vláknitá struktura
slabý světelný most uspořádaná jasná zrna protažená jasná vlákna penumbry 
silný světelný most granule podobné fotosférickým -
stejná mag. polarita umbrálních jader

vlákna orientována podélně vůči
mostu - stejná mag. polarita jader;
vlákna orientována napříč mostem -
opačná mag. polarita jader

Tabulka uvádí přehled morfologických vlastností světelných mostů (Převzato: zdroj 1)

Světelný most v oblasti NOAA 11236. Snímek pořídil amatérský astronom Howard Eskildsen. Zdroj:spaceweather

Zdroje: 

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?