Saros-Inex Panorama/kombinace

Se spojením Saros-Inex se setkáváme ve dvou případech:

Mapa zatmění z knihy Cannon der Finsternis od Theodora von Oppolzera
  1. Saros-Inex kombinace - je možné pomocí kombinací period Saros a Inex najít vyjádření pro jiné periody slunečního zatmění
  2. Saros-Inex Panorama - tabulka ukazující přes šedesát tisíc zatmění Slunce podle typů a sérií Saros a Inex

V roce 1868 se astronom a matematik Theodor von Oppolzer (1841 - 1886) vydal pozorovat zatmění Slunce. Zážitek, který si odnesl z toho úkazu jej tak nadchl, že se začal zabývat předpověďmi zatmění Slunce a vydal o tom knihu s názvem Cannon der Finsternis. Kniha mimo předpovědí obsahovala mnoho map s přesnými zákresy pásů totality (na jedné mapě až 50 zatmění). Výpočty a mapy pokrývají více než 3 tisíce let.

V roce 1950 vydal George Van Den Berg (1890-1961) knihu Periodicity and Variation of Solar (and Lunar) Eclipses, kde se zabývá výpočty různých zatměňových period a jejich vzájemných vztahů. Tato kniha je základem pro oba výše zmíněné termíny.

Saros- Inex kombinace

V knize Periodicity and Variation of Solar (and Lunar) Eclipses přichází Van Den Berg se zajímavou myšlenkou, že by se pokusil vyjádřit všechny zatměňové periody pomocí period Saros a Inex. Perioda Saros dlouhá 18 let 10 (11) dní, 321 dní (223 synodických měsíců) je jedna z hlavních a nejpoužívanějších period. Jedním z důvodů je jednoduchost jejích předpovědí. Jednotlivé periody se skládají do sérií dlouhých průměrně 1350 let a doba mezi jednou sérii, která končí a druhou, která začíná, se nazývá perioda Inex. Inex je dlouhá 28 let a 345 dní (358 synodických měsíců). V současné době se všechny zatměňové periody dají vyjádřit Saros-Inex kombinací a to ve tvaru:

m*inex + n*saros

kde m a n jsou celá (záporná i kladná čísla, včetně 0).

Tabulka s různými periodami vyjádřená v Saros-Inex kombinaci

Perioda kombinace Saros-Inex Doba (dny) syn. měsíců drak. měsíců
synodický měsíc 38i – 61s 29.53 1 1.085
pentatonix -33i + 53s 147.65 5 5.426
semester 5i – 8s 177.18 6 6.511
lunární rok 10i – 16s 354.37 12 13.022
octon 2i – 3s 1387.94 47 51.004
tzolkin -i + 2s 2598.69 88 95.497
sar (poloviční Saros) (0i + s)/2 3292.66 111.5 120.999
tritos i – s 3986.63 135 146.501
saros (s) 0i + s 6585.32 223 241.999
Metonic cycle 10i – 15s 6939.69 235 255.021
inex (i) i ± 0s 10 571.95 358 388.500
exeligmos 0i + 3s 19 755.96 669 725.996
Callippic cyklus 40i – 60s 27 758.75 940 1020.084
triad 3i ± 0s 31 715.85 1074 1165.500
Hipparchův cyklus 25i – 21s 126 007.02 4267 4630.531
Babylonian 14i + 2s 161 177.95 5458 5922.999
tetradia 22i – 4s 206 241.63 6984 7579.008
tetradia 19i + 2s 214 037.70 7248 7865.500

Tabulka převzata z http://www.liquisearch.com/eclipse_cycle/eclipse_cycles

Saros-Inex Panorama

Astronom Van Den Berg položil asi 8000 zatmění do tabulky (dvourozměrné matice). Každá série Saros byla uspořádána v samostatný sloupec v chronologickém pořadí. Sloupce uspořádal tak, aby mezi sebou měli časový rozestup 28 let a 345 dní (perioda Inex). To znamená, že každé zatmění mělo pod sebou další s odstupem periody Saros a vedle sebe jiné s periodou Inex. Jednodušeji řečeno, série Saros jsou řazeny do sloupců a série Inex do řádků.

Poslední Saros-Inex panorama vytvořili astronomové Luca Quaglia a John Tilley. Soubor je možné stáhnout ve formě souboru Microsoft Excel. Obsahuje 61 775 zatmění Sluncí, to je od série Saros číslem -11 000 do čísla 15 000.

Microsoft Excel soubor - 3,6 MB, nemusí pracovat se staršími verzemi softwaru Excel

Protože většina tabulek je omezena na 256 sloupců, najdete panorama na 4 listech

Legenda k obrázkům

zelená - částečné zatmění Slunce
červená - prstencové zatmění Slunce
modrá - úplné zatmění Slunce
žlutá - hybridní zatmění Slunce

Ukázka detailu Saros-Inex Panoramatu pro zatmění, které proběhne 22. července v roce 2028. Série Saros s číslem 145 a série Inex s číslem 38.

 

Zmenšené celé Saros-Inex Panorama, jak ho vytvořili astronomové Luca Quaglia a John Tilley.

 

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?