Pettitova klasifikace protuberancí

CZ - Pettitova klasifikace protuberancí
SK - Pettitova klasifikácia protuberancií
EN - Pettit classification of prominences


Popis

V roce 1932 Dr. Edison Pettit, který se zabýval studiem protuberancí na spektroheliografu na hvězdárně v Mount Wilsonu, zveřejnil klasifikace protuberancí založenou na popisu tvaru v určitém okamžiku. Pettit rozdělil protuberance na 6 tříd a některé z nich ještě dále. Jednotlivé třídy ovšem neumožňují odhadnout další vývoj této sluneční aktivity. Rozdělení ukazuje následující tabulka a obrázek pod ní.

I aktivní třída I a   Výměnné - plynulá výměna plynů
I b   Obyčejné - nejběžnější typ protuberance
I c   Koronální
II eruptivní třída II a   Podobné eruptivní
II b1 Obyčejné - stoupá a slábne do zmizení
II b2 Oblouk - stoupá a slábne do zmizení
III třída slunečních skvrn

III0    Čepice - zvednutá oblast fotosféry
III a   Obyčejné koronální - koronální původ
III b   Koronální smyčky - koronální původ
III c   Aktivní - koronální původ
III d1 Příboj - nesvítí v čáře H-alfa
III d2 Rožpínavý příboj - nesvítí v čáře H-alfa
III e   Ejekce
III f    Druhotné
III g   Koronální mrak - koronální původ

IV tornádo IV a  Tornádový sloup
IV b  Tornádová kostra
V klidná třída  
VI koronální třída  

 

Původní schéma Pettitovy klasifikace protuberancí převztaté a upravené (přeložené dé češtiny) z dokumentu Sluneční protuberance od J. Kleczka

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?