Lokální geomagnetické souřadnice

CZ - Lokální geomagnetické souřadnice

SK - Lokální geomagnetické súradnice

EN - local geomagnetic coordinates


= pravoúhlá souřadnicová soustava popisující geomagnetické pole v konkrétním bodě na Zemi pomocí geomagnetických elementů

Popis

Obrázek ukazující vzájemné vztahy mezi jednotlivými složkami souřadnicové soustavy.

Pro popis geomagnetického pole v konkrétním bodě se používají geomagnetické elementy, které určují velikost směr geomagnetického pole. Měří se na geomagnetických observatořích. První popud k pravidelnému měření geomagnetického pole a stavění geomag. observatoře vzešel od C. F. Gausse. Geomagnetických elementů je celkem sedm. Mezi ně patří velikost intenzity magnetické indukce (obvykle označována jako B,  He, F nebo T - záleží na zdroji) a soubory veličin HDI (horizontální složka, deklinace a inklinace) nebo XYZ (severní, východní a vertikální složka vektoru intenzity magnetické indukce B). Geomagnetické elementy jsou časově proměnné. Prvky jsou vždy určené k nějakému datu - geomagnetické epoše. Pokud je uveden pouze rok, předpokládá se, že měření proběhlo v polovině roku (tzn. okolo 1. července).

Pro popis pole se používá pouze jedné skupiny veličin nebo druhé. Skupina HDI je tvořena jedním směrem H (měřeno v nT - nanotesla) a dvěma úhly D,I (měřeno ve stupních). Skupina XYZ je tvořena ze tří složek vektoru magnetické indukce a všechny se měří v nT.

H - horizontální složka

Horizontální složka je průmětem magnetické indukce B do horizontální roviny. Zjednodušeně jedná se o směr, který zaujímá střelka kompasu.

D - deklinace

Deklinace je vodorovný úhel mezi směrem horizontální složky a geografickým severem. Je kladný, jestliže je směr pole odchýlen k východu od směru geografického poledníku (stejně jako u Y-složky). Není definována v magnetických ani geografických pólech. Čára, kde je deklinace nulová se nazývá agona. Pro hrubé měření stačí použít kompas nebo buzolu, ovšem observatoře používají magnetický teodolit, který má mimo klasického teodolitu ještě magnetickou střelku, která se otáčí podél vertikální osy.

I - inklinace

Inklinace je vertikální úhel mezi směrem vektoru B a horizontální složkou H, jinak řečeno úhel, který svírá geomagnetická siločára Země s tečnou rovinou. Je kladná, jestliže směr pole míří pod horizontální rovinu (stejně jako vertikální složka Z) a záporná míří-li nad ní. Může být označována jako δ. Velikost je 0 ° na rovníku a blíží se ± 90° blízko pólů. V ČR je hodnota inklinace cca  - 65 °.

X - severní

Veličina je kladná v severním směru a rovnoběžná se zemským povrchem.

Y - východní

Element je kladný, jestliže je směr pole odchýlen k východu od směru geografického poledníku (stejně jako u deklinace). Je rovnoběžný se zemským povrchem.

Z - vertikální

Veličina Z je kladná, jestliže směr pole míří pod horizontální rovinu (stejně jako vertikální inklinace). Míří do středu Země.

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?