Klasifikační hodnota/index (CV)

CZ - klasifikační hodnota

SK - klasifikačná metoda

EN - classification value


= charakterizuje schopnost skupiny slunečních skvrn přežít co nejdelší dobu

Popis

Pan K. I. Malde z Norské astronomické společnosti se snažil nalézt kvalitativní popis výskytu slunečních skvrn jako nejjednodušeji pozorovatelnou aktivitu Slunce. V roce 1985 přišel s klasifikačním systémem, ve kterém seřadil všech šedesát typů skvrn podle McIntoshovy klasifikace a přiřadil jim hodnoty od 1do 60. Seřazení nebo CV hodnota ukazuje schopnost skupiny přežít co nejdelší dobu.

CV hodnota se stala spolu s Wolfovým číslem jednou z indexů posuzující vývoj aktivity na Slunci.

Denní klasifikační hodnotu celého disku je možné spočítat pomocí vzorce:

 CV = ∑ CVi

kde CVi, je klasifikační hodnota pro jednotlivé skupiny skvrn (i - pořadové číslo skupiny) viditelné v daný den na disku.

Graf popisující změnu sluneční aktivity pomocí CV od roku 1988 po rok 2011

Klasifikační hodnoty McIntoshovy klasifikace

CV McI. typ* topologie mag. pole** velikost typ penumbry prostor. rozl. skvrn***
1 Axx unipolární - bez penumbry samostatná jednoduchá skvrna
2 Bxo bipolární - bez penumbry otevřená
3 Bxi bipolární - bez penumbry přechodná
4 Hrx unipolární - penumbra okolo 3" samostatná jednoduchá skvrna
5 Cro bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - penumbra okolo 3" otevřená
6 Cri bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - penumbra okolo 3" přechodná
7 Hax unipolární - asymetrická <2,5° samostatná jednoduchá skvrna
8 Cao bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - asymetrická <2,5° otevřená
9 Cai bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - asymetrická <2,5° přechodná
10 Hsx unipolární - symetrická <2,5° samostatná jednoduchá skvrna
11 Cso bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - symetrická <2,5° otevřená
12 Csi bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - symetrická <2,5° přechodná
13 Dro bipolární <10° penumbra okolo 3" otevřená
14 Ero bipolární >10° <15° penumbra okolo 3" otevřená
15 Fro bipolární >15° penumbra okolo 3" otevřená
16 Dri bipolární <10° penumbra okolo 3" přechodná
17 Eri bipolární >10° <15° penumbra  okolo 3" přechodná
18 Fri bipolární >15° penumbra  okolo 3" přechodná
19 Dao bipolární <10° asymetrická <2,5° otevřená
20 Eao bipolární >10° <15° asymetrická <2,5° otevřená
21 Fao bipolární >15° asymetrická <2,5° přechodná
22 Dai bipolární <10° asymetrická <2,5° přechodná
23 Eai bipolární >10° <15° asymetrická <2,5° přechodná
24 Fai bipolární >15° asymetrická <2,5° přechodná
25 Dso bipolární <10° symetrická <2,5° otevřená
26 Eso bipolární >10° <15° symetrická <2,5° otevřená
27 Fso bipolární >15° symetrická <2,5° otevřená
28 Dsi bipolární <10° symetrická <2,5° přechodná
29 Esi bipolární >10° <15° symetrická <2,5° přechodná
30 Fsi bipolární >15° symetrická <2,5° přechodná
31 Dac bipolární <10° asymetrická <2,5° kompaktní
32 Eac bipolární >10° <15° asymetrická <2,5° kompaktní
33 Fac bipolární >15° asymetrická <2,5° kompaktní
34 Dsc bipolární <10° symetrická <2,5° kompaktní
35 Esc bipolární >10° <15° symetrická <2,5° kompaktní
36 Fsc bipolární >15° symetrická <2,5° kompaktní
37 Hkx unipolární - asymetrická >2,5° samostatná jednoduchá skvrna
38 Cko bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - asymetrická >2,5° otevřená
39 Cki bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - asymetrická >2,5° přechodná
40 Hhx unipolární - symetrická >2,5° samostatná jednoduchá skvrna
41 Cho bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - symetrická >2,5° otevřená
42 Chi bipolární skupina s penumbrou u jedné skvrny - symetrická >2,5° přechodná
43 Dko bipolární <10° asymetrická >2,5° otevřená
44 Eko bipolární >10° <15° asymetrická >2,5° otevřená
45 Fko bipolární >15° asymetrická >2,5° otevřená
46 Dki bipolární <10 asymetrická >2,5° přechodná
47 Eki bipolární >10° <15° asymetrická >2,5° přechodná
48 Fki bipolární >15° symetrická >2,5° přechodná
49 Dho bipolární <10° symetrická >2,5° otevřená
50 Eho bipolární >10° <15° symetrická >2,5° otevřená
51 Fho bipolární >15° symetrická >2,5° otevřená
52 Dhi bipolární <10° symetrická >2,5° přechodná
53 Ehi bipolární >10° <15° symetrická >2,5° přechodná
54 Fhi bipolární >15° symetrická >2,5° přechodná
55 Dkc bipolární <10° asymetrická >2,5° kompaktní
56 Ekc bipolární >10° <15° asymetrická >2,5° kompaktní
57 Fkc bipolární >15° asymetrická >2,5° kompaktní
58 Dhc bipolární <10° symetrická >2,5° kompaktní
59 Ehc bipolární >10° <15° symetrická >2,5° kompaktní
60 Fhc bipolární >15 symetrická >2,5° kompaktní

*    McIntoshova klasifikace slunečních skvrn
**   typologie magnetického pole ve skupině
***  prostorové rozlišení skvrn - konfigurace

Tabulka převzata z spaceweatherLive.com, analogická tabulka: Sunspot Characteristics.

Zdroje:

  • Zborník referatov z 12. celoštátneho slnečného seminára, Teplý Vrch 1994. Nitranske tlačiarne, š. p. Nitra: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 1995. ISBN 80-85221-19-5.
  • SpaceweatherLive.com
  • cv-helios.net

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Slunce v dalekohledu i na webu

04.11.20

Po dlouhém půstu se mohou astronomové opět zaměřit na pozorování Slunce. Bezmála tři roky trvalo období slunečního minima, v němž projevů aktivity na naší mateřské hvězdě výrazně ubylo. To se nyní začíná měnit, i ke spokojenosti pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří se pozorováním Slunce dlouhodobě zabývají.

Očekáváný sluneční cyklus 25 již začal!

18.09.20

Sluneční cyklus 25 je oficiálně v činnosti. NASA a NOAA to oznámily v úterý 15. 9. 2020 během mediální telekonference. Podle mezinárodního panelu expertů konec slunečního cyklu 24 nastal v prosinci 2019, kdy počet skvrn dosáhl svého minima.

Nepřehlédnutelná skvrna na slunečním disku

15.06.20

Na východním okraji slunečního kotouče se 3. 6. 2020 vynořila letos zatím největší skvrna. Tato skvrna opět patří již k novému cyklu sluneční aktivity - cyklu číslo 25.