Inex

= perioda zatmění Slunce dlouhá 28 let a 345 dní

Popis

Ilustrační obrázek - uzly jsou střety Měsíční dráhy se sluneční ekliptikou

K zatmění Slunce může dojít pouze v případě, že Měsíc zakryje Sluneční kotouč. K zakrytí může dojít však pouze za určitých okolností. Jednou z nich je fáze Měsíce - musí být v novu. Měsíční dráha je od Sluneční ekliptiky odkloněna asi o 5°. Představme si je jako dvě kružnice (z nichž jedna je ekliptika a druhá dráha Měsíce), které se protínají ve dvou bodech. Tyto body se nazývají uzly. Ke slunečnímu zatmění může dojít pouze v případě, že se Měsíc nachází poblíž jednoho z uzlů. Jak se náš souputník pohybuje po své dráze, vystupuje nad ekliptiku nebo sestupuje pod ní. Uzel, kterým se Měsíc dostává nad ekliptiku, je vzestupný a tomu druhému říkáme sestupný.

Jako Inex označujeme periodu, za kterou se zatmění Slunce odehraje u opačného uzlu Měsíční dráhy než při zatmění předchozím. Perioda je dlouhá 10 571,95 dní tedy 28 let 345 dní. Za tuto dobu uběhne 358 synodických měsíců (doba, mezi dvěma stejnými fázemi Měsíce) a 388,5 drakonických měsíců (doba mezi dvěma průchody vzestupného/ sestupného uzlu). Půlka drakonického měsíce zajišťuje, že se Měsíc nachází u opačného uzlu oproti minulému zatmění. 

Perioda Inex také říká, jaká uplyne doba mezi koncem a začátkem série Saros. Série Saros vždy končí částečným zatměním na jednom z pólů. Za 28 let 345 dní jí nahradí další série, která začne částečným zatměním na stejné zeměpisné délce, ale opačné zeměpisné šířce (na druhém pólu). Z této vlastnosti také plyne název samotného období. INcomming (přicházející) a EXiting (opouštějící).

Pravděpodobně je cyklus známý již od doby, kdy žil Hipparchos, poprvé ji však popsal Andrew Claude de la Cherois Crommelin (1865 - 1939) v roce 1901. Jméno dostala však až od holandského astronoma George Van Den Berga (1890-1966) v roce 1951, při vytváření tabulky Saros-Inex Panorama.

Stejně jako Saros má i tato perioda svou sérii. Podle Van den Bergh trvá průměrně série Inex asi 22 600 let a obsahuje asi 780 členů. V současné době je aktivních asi 70 cyklů.

Hlavní zatměňové periody a vztahy mezi nimi (F. Espenak, NASA)

Perioda Vztah Doba (dny) syn. měsíců drak. měsíců
Tritos i - s 3 986,32 135 146,50
Saros (s) s 6 585,32 223 241,99
Inex (i) i 10 571,95 358 388,5
Exeligmos 3s 19 755,96 669 725,97
Triáda 3i 31 715,85 1074 1 165,50

Tabulka převzata z knihy Tajemná zatmění od Petra Horálka

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?