Ekliptikální souřadnice

CZ - Ekliptikální souřadnice
SK - Ekliptikálna sústava súradníc
EN - Ecliptic coordinate system


= sférická souřadnicová soustava, jejíž hlavní rovinou je rovina ekliptiky a je nezávislá na stanovišti pozorovatele

Základní rovina a základní směr souřadnicového systému

Základní rovinou je rovina ekliptiky (průmět oběžné dráhy Země na nebeskou sféru). Se světovým rovníkem svírá úhel asi 23,5°, tento úhel se s nepatrně časem mění.

Základním směrem je jarní bod. Bod je průsečíkem světového rovníku a ekliptiky (v současné době se promítá do souhvězdí Ryb).

Ekliptikální póly

Body, které mají od všech bodů na ekliptice 90°. Severní ekliptikální pól se značí Pa leží v souhvězdí Draka. Jižní ekliptikální pól se značí P'e a leží v souhvězdí Mečouna.

Ekliptikální délka - λ / l

Úhel mezi rovinou vymezenou kružnicí, která prochází Jarním bodem a ekliptikálními póly a rovinou procházející daným objektem. Nabývá hodnot od 0° do 360° měřeno kladným směrem tzn. ve směru zdánlivého pohybu Slunce po ekliptice/proti směru denního otáčení oblohy.

Ekliptikální šířka - β / b

Úhlová vzdálenost od roviny ekliptiky měřená směrem k pólům. Nabývá kladných hodnot směrem na sever (od 0° do 90°) a záporných hodnot směrem na jih (od 0° do -90°).

Převod rovníkových souřadnic na ekliptikální:

    cos (β) cos (λ) = cos (δ) cos (α)

    cos (β) sin (λ) = cos (δ) sin (α) cos (ε) + sin (δ) sin (ε)

    sin (β) = sin (δ) cos (ε) - cos (δ) sin (α) sin (ε)

kde ε je sklon ekliptiky, tzn.ε  = 23,5°

Převod ekliptikální souřadnic na rovníkové:

     cos (δ) cos (α) = cos (β) cos (λ),

     cos (δ) sin (α) = cos (β) sin (λ) cos (ε) + sin (β) sin (ε),

     sin (δ) = cos (β) sin (λ) sin (ε) + sin (β) cos (ε).

 

Schématický obrázek k ekliptikálním souřadnicím (zdroj)

Zajímavé odkazy:

Zdroje:

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?