Cyklus sluneční aktivity

CZ - Cyklus sluneční aktivity

SK - Cyklus slnečnej aktivity

EN - Solar activity cycle


= perioda dlouhá 11 let

Popis

Jako cyklus sluneční aktivity označujeme období dlouhé zhruba 11 let (ve skutečnosti 8 – 16 let). Sluneční aktivita je komplex dynamických jevů (sluneční skvrny, erupce, protuberance, ....). Pokud budeme soustavně tyto jevy pozorovat zjistíme, že existuje období, kdy na Slunci žádnou aktivitu nezaznamenáme, takovému období říkáme sluneční minimum. Jak poplyne čas, objeví se na Slunci opět projevy sluneční aktivity. Jejich četnost a složitost poroste až se dostaneme do období slunečního maxima, po kterém aktivita zase bude slábnout. Se slunečním cyklem se mění i počet a mohutnost aktivních jevů a polarita vedoucích skupin skvrn.

Tuto periodu znali už před dvěma tisíci lety Číňané. Znovu ji objevil Heinrich Swabe v polovině 19. století. Jedenáctiletý cyklus byl objeven na základě pozorování četnosti slunečních skvrn. Celý cyklus je počítán od roku 1760, v současné době jsme tedy ve 24. cyklu. Jako začátek další periody a konec minulé je považováno sluneční minimum.

Změna četnosti projevů sluneční aktivity je úzce spojená s magnetickým polem a je projevem slunečního dynama. Proto má vliv i na tvar sluneční koróny. V minimu jsou v bílé koróně (koróna ve viditelné oblasti spektra pozorovaná během slunečního zatmění) krásně znatelné magnetické póly, během maxima magnetické póly nenajdeme a koróna se zdá „rozcuchaná“.

Z astrofyzikálního hlediska považujeme jedenáctiletý cyklus za pouhou polovinu cyklu skutečného. Protože celý cyklus sluneční aktivity je způsobený záměnou magnetických pólů, považuje se jako konec cyklu vrácení pólů zpět na původní stranu polokoule.

Změna tvaru sluneční koróny v závislosti na slunečním cyklu (Autor Ivan Havlíček).

 

Celý cyklus sluneční aktivity ze snímků sondy SOHO. Zdroj: APOD

 

Zdroje:

  • BRUZEK, A., DURRANT, C. J.: Illustrated Glossary for Solar and Solar-Terrestrial Physics. Dordrecht: Springer Netherlands, 1977. 15 s. ISBN 9789401012454.
  • ASCHWANDEN, M. J.: Physics of the solar corona: an introduction with problems and solutions. [2nd ed.]. Berlin: Springer, 2006. Springer-praxis books in astrophysics and astronomy. 15 s.   ISBN 3-540-30765-6.
  • PASTOREK L. 24. slnečný cyklus. In 22. Celoštátný slnečný seminář 2014, Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo, 26. - 30. května 2014. Dostupné z: [online 2016-06-05]:http://www.suh.sk/obs/slnsem/22css/4w.pdf

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?