Pozvánky na akce

Přednáška: ROK ZATMĚNÍ


Přednáška Miroslava JEDLIČKY, pracovníka Hvězdárny Vsetín. V průběhu letošního roku máme poměrně vzácnou příležitost, kdy můžeme (v březnu) spatřit zatmění Slunce a (v září) zatmění Měsíce. Jak tyto astronomické jevy vznikají a jakým způsobem je můžeme pozorovat, se dozvíte na této přednášce, která proběhne v rámci týdne otevřených dveří 13. března v 18:00 hodin.

Přednáška: Penumbra evolution and the formation of stable umbra/penumbra boundary


Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 3. března ve 13:00 hodin Mgr. Jan Jurčák PhD, který se zabývá strukturou a dynamikou sluneční atmosféry na Akademii věd v Astronomickém ústavu v Ondřejově.

Přednáška: Expanzia magnetických tokových trubíc v koróne aktívnych oblastí na Slnku


Astronomický ústav Univerzity Karlovy, který je součástí matematicko-fyzikální fakulty, pořádá každý týden ve středu v 10 hodin 10 minut a 10 sekund  přednášky na různá témata. Ve středu 11. března, se bude zabývat tématem UV-spektroskopie slunečních erupcí. Přenášet bude Jaroslav Dudík z Astronomického ústavu Akademie věd České Republiky, Ondřejov a z Centre for Mathematical Sciences na Univerzitě v Cambridgi ve Velké Británii.

Přednáška: Vyřešené i nevyřešené záhady sluneční koróny


Viditelný povrch našeho Slunce tvoří hranici koule o průměru asi 1,4 milionů kilometrů. Mohlo by se zdát, že vše podstatné a pro nás důležité se odehrává uvnitř této koule. Není to však tak docela pravda. Plazmatická obálka našeho Slunce – koróna – skrývá mnohá tajemství a odehrávají se v ní děje, které mohou zásadním způsobem ovlivnit život na Zemi. Přednáší prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. v prostorách Hvězdárny a planetária Brno dne 23. 4. 2015 v 18:00 hodin.

Přednáška: Slunce klidné i bouřlivé


Hvězdárna Ďáblice pořádá pravidelně astronomické přednášky na nejrůznější aktuální témata. V březnu dne 16. 3. 2015 přišlo na řadu Slunce a jeho aktivita. Přednáška Bc. Michala Řepíka seznámí veřejnost se základními parametry Slunce, přiblíží různé procesy, které se na něm odehrávají, popíše úkazy, které lze pozorovat a metody vhodné pro jejich pozorování. Budou probrány sluneční skvrny, protuberance, erupce a vliv Slunce na Zemi. Jednotlivé jevy budou podloženy konkrétními ukázkami, které se na Slunci udály v r. 2014.

Přednáška: Euler potentials for systems where electric currents flow along magnetic field lines


Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 3. března ve 13:00 hodin RNDr. Marek Vandas, DrSc., který se zabývá heliosférou a kosmickým počasím na Akademii věd v Astronomickém ústavu v Ondřejově.
 

Seminář: Magnetoakustické vlny ve sluneční atmosféře


Katedra fyziky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá dne 26. února 2015 zajímavou přednášku na téma magnetoakustické vlny ve sluneční atmosféře, přednášku povede RNDr. Petr Jelínek, Ph.D., pracovník Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, který se tam zabývá počítačovým modelováním ve fyzice plazmatu . Přednáška začne ve 13:00 hodin v prostorách ústavu fyziky.

Přednáška: Long-time trends of magnetic bright points: number of MBPs at disc centre

 

Téměř každých čtrnáct dní se ve slunečním oddělení hvězdárny v Ondřejově konají odborné přednášky, zaměřené na různá témata z oblasti sluneční fyziky. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Tentokrát přednáší dne 24. února ve 13:00 hodin Dominik Utz z IGAM/Institute of Physics patřící pod University of Graz v Rakousku.

Přednáška: Magnetické pole ve slunečních skvrnách


Astronomický ústav Univerzity Karlovy, který je součástí matematicko-fyzikální fakulty, pořádá každý týden ve středu v 10 hodin 10 minut a 10 sekund  přednášky na různá témata. Ve středu 4. března, se bude zabývat tématem UV-spektroskopie slunečních erupcí. Přenášet bude Mgr. Jan Jurčák PhD, který se zabývá strukturou a dynamikou sluneční atmosféry na Akademii věd v Astronomickém ústavu v Ondřejově.

Přednáška: UV-spektroskopie slunečních erupcí


Astronomický ústav Univerzity Karlovy, který je součástí matematicko-fyzikální fakulty, pořádá každý týden ve středu v 10 hodin 10 minut a 10 sekund  přednášky na různá témata. Ve středu 25. února, se bude zabývat tématem UV-spektroskopie slunečních erupcí. Přenášet bude nositel Nušlovy ceny Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., který se slunečními erupcemi zabývá na Akademii věd v Astronomickém ústavu v Ondřejově.

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.