Pozvánky na akce

13.-15. 5. 2014 - KONFERENCE - ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

 

Hvězdárna v Úpici společně s celou řadou spolupořadatelských organizací pořádá ve dnech 13. - 15. května 2014 již 35. konferenci Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Jsou srdečně zváni nejen zájemci o projevy sluneční aktivity, ale také o širší vztahy a interakci člověka a společnosti v přirozeném či umělém pozemském či kosmickém prostředí.
 

7. 12. 2013 - FOTOGRAFICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ - WORKSHOP

 

Výjimečnou akci zaměřenou na fotografování v moderní době digitálních fotoaparátů připravila Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. společně s přeshraniční partnerskou Krajskou hvězdárnou v Žiline v rámci přeshraničního projektu Se Sluncem společně. Touto akcí vyvrcholí fotografická soutěž s podtitulem Společně se Slunce, která byla zaměřena především na Slunce jako objekt vědeckého a odborného zájmu, ale především jako na hlavní zdroj světla, se kterým fotografové pracují.

 

8.-10. 11. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III - SLUNEČNÍ AKTIVITA

Poslední z trojice speciálních workshopů v rámci projektu přeshraniční spolupráce Se Sluncem společně se uskuteční ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 v prostorách specializované učebny a Vzdělávacího a výukového centra Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Po teoretické stránce bude zaměřen na Slunce jako hvězdu a sluneční aktivitu. Pozváni přijali zkušení pracovníci Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. v Ondřejově.

 

4.-6. 10. 2013 - 1. ČESKO-SLOVENSKÉ SETKÁNÍ POZOROVATELŮ SLUNCE

 

Pracovní setkání pozorovatelů Slunce a zájemců nejen o sluneční fyziku pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině v rámci projektu Se Sluncem společně. Kromě přednášek předních slovenských i český odborníků i pozorovatelů Slunce, bude dostatek prostoru také pro výměnu zkušeností a navazování spolupráce na nejrůznějších úrovních.

 

20.-22. 9. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ II - SLUNEČNÍ FYZIKA

 

Projekt Se Sluncem společně úspěšně pokračuje další z plánovaných akcí. V pořadí již druhý workshop zaměřený jak na teoretické, tak především na praktické záležitosti pozorování Slunce a sluneční fyziky. Tentokrát uvítáme dva odborníky. První z nich je Dr. Július Koza z Astornomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici a Dr. Pavel Cagaš, specialista na CCD techniku.

 

28.-30. 6. 2013 - WORKSHOP SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I - FYZIKA PLAZMATU

 

První ze tří plánovaných workshopů určených především studentům středních a vysokých škol, případně zájemcům z nejvyšších ročníků škol základních a dalším zájemcům o pozorování projevů sluneční aktivity, sluneční fyziku a praktickou pozorovatelskou práci.

Wokrshop se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí ve spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině v rámci projektu Se Sluncem společně.

 

21.-22. 6. 2013 - STUDIJNÍ A MOTIVAČNÍ CESTA

 

Zajímavá studijní cesta spojená s malými semináři věnovanými energetickému využití sluneční energie, ale také pozorování projevů sluneční aktivity a jeho využití ve vzdělávací činnosti v rámci škol i mimoškolní činnosti. Navštívíme obec Rusava, která dlouhodobě a intenzivně využívá sluneční energii a seznámíme se s novým Výukovým a v zdělávacím centrem na Hvězdárně Valašské Meziříčí.

Ke studijní cestě bude možné přistoupit jak na české straně, tak na Slovensku.

24. 5. 2013 - FESTIVAL SLUNCE

 

Zajímavá akce určená nejen žákům základních škol a studentům škol středních, ale především široké veřejnosti, rodinám s dětmi apod. Zajímavý pohled na naši nejbližší hvězdu Slunce nejen jako na objekt astronomických pozorování a astrofyziky, ale také je na potenciální zdroj energie.

Akci pořádá Krajská hvězdárna v Žilině v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých a koná se v prostorách areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

14.-16. 5. 2013 KONFERENCE - ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

 

Hvězdárna v Úpici pořádá již 34. ročník tradiční odborné konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí zaměřené na Slunce, projevy sluneční aktivity, její vlivy na parametry meziplanetárního prostoru, na okolí Země, na biosféru i na samotného člověka.

Konference se koná v malebném a poklidném městečku Úpice, v prostorá Městského kulturního střediska v Úpici.

 

5.-7. 4. 2013 - SLNKO V NAŠICH SLUŽBÁCH

 

Workshop určený pre pracovníkov hvezdární, pedagogickým pracovníkom, študentom, zameraný na Slnko ako hviezdu, jeho zloženie, fyziku, vzťahy Slnko - Zem, kozmické počasie, využívanie slnečnej energie, alternatívne zdroje energie. V rámci workshopu sa uskutoční exkurzia na miesta s praktickým využitím slnečnej energie či jej produktov (biomasa, energia okolia apod.).

Akce se koná v hotelu Marlene v Oščadnici.
 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.